STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

KCI


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 27,00 29,00 34,00 29,00 29,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -800,00 -807,00 -6 096,00 -1 009,00 -870,00
Zysk (strata) brutto 707,00 662,00 -3 170,00 805,00 2 739,00
Zysk (strata) netto -148,00 531,00 -2 778,00 643,00 3 854,00
Aktywa razem 337 442,00 339 116,00 430 198,00 409 671,00 416 033,00
Kapitał własny 304 180,00 304 843,00 384 437,00 385 080,00 386 966,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 68 582,15 68 582,15 68 582,15 68 582,15 68 582,15
Wartość księgowa na jedną akcję 4,44 4,45 5,61 5,62 5,64
Zysk (strata) na jedną akcję -0,00 0,01 -0,04 0,01 0,06
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 27 301,00 24 279,00 27 397,00 24 589,00 27 962,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 246,00 1 526,00 1 567,00 2 539,00 4 365,00
Zysk (strata) brutto 3 411,00 2 658,00 -2 702,00 3 409,00 6 502,00
Zysk (strata) netto 2 959,00 1 581,00 -3 514,00 2 852,00 7 479,00
Aktywa razem 397 804,00 387 736,00 394 699,00 385 077,00 396 329,00
Kapitał własny 273 615,00 272 466,00 270 268,00 273 115,00 283 203,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 68 582,15 68 582,15 68 582,15 68 582,15 68 582,15
Wartość księgowa na jedną akcję 3,99 3,97 3,94 3,98 4,13
Zysk (strata) na jedną akcję 0,04 0,02 -0,05 0,04 0,11
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 9 078,00 11 007,00 3 897,00 923,00 90,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 497,00 -4 411,00 -2 248,00 -5 382,00 -8 834,00
Zysk (strata) brutto 8 651,00 -14 176,00 -2 467,00 14 421,00 -1 595,00
Zysk (strata) netto 10 927,00 4 920,00 -2 466,00 11 774,00 -1 904,00
Aktywa razem 131 121,00 447 009,00 406 852,00 343 106,00 430 198,00
Kapitał własny 37 797,00 362 473,00 351 796,00 306 845,00 384 437,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 21 662,50 62 571,83 68 582,15 68 582,15 68 582,15
Wartość księgowa na jedną akcję 1,75 5,79 5,13 4,47 5,61
Zysk (strata) na jedną akcję 0,50 0,08 -0,04 0,17 -0,03
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 9 118,00 75 403,00 112 152,00 105 200,00 101 925,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -4 278,00 -1 485,00 -962,00 -3 105,00 4 860,00
Zysk (strata) brutto -2 065,00 1 901,00 -414,00 -134 490,00 3 834,00
Zysk (strata) netto -4 421,00 21 209,00 542,00 -88 994,00 1 098,00
Aktywa razem 390 712,00 572 827,00 501 041,00 403 737,00 394 699,00
Kapitał własny 257 773,00 326 863,00 366 489,00 274 166,00 270 268,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 21 662,50 62 571,83 68 582,15 68 582,15 68 582,15
Wartość księgowa na jedną akcję 11,90 5,22 5,34 4,00 3,94
Zysk (strata) na jedną akcję -0,20 0,34 0,01 -1,30 0,02
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
26.05.2000 2000 zarząd 24 000 500 -
23.08.1999 1999 zarząd 23 200 200 -
20.01.1999 1999 zarząd 27 700 1 800 -