STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

LRK (LARK)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'17 IIQ'17 IIIQ'17 IVQ'17 IQ'18
Przychody netto ze sprzedaży 6,00 4,00 8,00 0,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -161,00 -169,00 -6,00 2 602,00 -3,00
Zysk (strata) brutto -161,00 11 276,00 243,00 1 617,00 -3,00
Zysk (strata) netto -161,00 11 276,00 243,00 1 617,00 -3,00
Aktywa razem 25 662,00 40 941,00 41 206,00 41 260,00 41 272,00
Kapitał własny 7 567,00 18 843,00 19 086,00 20 703,00 20 700,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 15 964,75 15 964,75 15 964,75 15 964,75 15 964,75
Wartość księgowa na jedną akcję 0,47 1,18 1,20 1,30 1,30
Zysk (strata) na jedną akcję -0,01 0,71 0,02 0,10 0,00
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'16 IQ'17 IIQ'17 IIIQ'17 IVQ'17
Przychody netto ze sprzedaży 13 774,00 1 916,00 2 663,00 1 594,00 1 990,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -69 534,00 -8 054,00 -14 955,00 1 686,00 -8 303,00
Zysk (strata) brutto -100 194,00 -8 254,00 -15 191,00 19 287,00 -13 434,00
Zysk (strata) netto -100 331,00 -8 254,00 -15 019,00 19 287,00 -13 290,00
Aktywa razem 130 863,00 132 628,00 77 209,00 68 331,00 82 008,00
Kapitał własny 4 405,00 -3 849,00 -18 868,00 419,00 -12 870,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 15 964,75 15 964,75 15 964,75 15 964,75 15 964,75
Wartość księgowa na jedną akcję 0,28 -0,24 -1,18 0,03 -0,81
Zysk (strata) na jedną akcję -6,29 -0,52 -0,94 1,21 -0,83
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2013 2014 2015 2016 2017
Przychody netto ze sprzedaży 3 617,00 2 169,00 434,00 106,00 18,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 571,00 -947,00 -778,00 29 969,00 2 266,00
Zysk (strata) brutto 1 623,00 -339 422,00 -37 698,00 4 572,00 12 975,00
Zysk (strata) netto 1 623,00 -339 422,00 -37 698,00 4 572,00 12 975,00
Aktywa razem 420 992,00 87 417,00 51 223,00 25 748,00 41 260,00
Kapitał własny 380 476,00 41 054,00 3 357,00 7 728,00 20 703,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 15 964,76 15 964,76 15 964,75 15 964,75 15 964,75
Wartość księgowa na jedną akcję 23,83 2,57 0,21 0,48 1,30
Zysk (strata) na jedną akcję 0,10 -21,26 -2,36 0,29 0,81
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2013 2014 2015 2016 2017
Przychody netto ze sprzedaży 105 030,00 93 363,00 80 561,00 66 262,00 8 163,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 18 153,00 -213 672,00 -23 122,00 -65 528,00 -29 626,00
Zysk (strata) brutto 8 294,00 -234 684,00 -27 800,00 -98 042,00 -17 592,00
Zysk (strata) netto 7 528,00 -236 715,00 -27 677,00 -98 242,00 -17 276,00
Aktywa razem 516 362,00 277 493,00 264 417,00 130 863,00 82 008,00
Kapitał własny 381 970,00 133 463,00 102 648,00 4 405,00 -12 870,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 15 964,76 15 964,76 15 964,75 15 964,75 15 964,75
Wartość księgowa na jedną akcję 23,93 8,36 6,43 0,28 -0,81
Zysk (strata) na jedną akcję 0,47 -14,83 -1,73 -6,15 -1,08
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
25.04.2003 2004 zarząd 648 W 2005 roku 1,5 mln zł, a w 2006 roku 2,1 mln zł.
25.04.2003 2003 zarząd 19 700 -16 700 Podtrzymana prognoza
15.11.2002 2003 zarząd 19 747 -16 694 -
15.11.2002 2002 zarząd 15 386 -10 524 -
15.11.2002 2005 zarząd 25 972 1 548 -
15.11.2002 2004 zarząd 23 697 684 -
26.08.2002 2003 zarząd 237 300 5 878 I wariant- zakłada likwidacje do końca roku 2002 działalność spółki w sektorze geograf.baz danych oraz kontyn.w sekt.wydawn.
26.08.2002 2004 zarząd 250 870 18 069 I wariant- zakłada likwidacje do końca roku 2002 działalność spółki w sektorze geograf.baz danych oraz kontyn.w sekt.wydawn.
26.08.2002 2002 zarząd 231 267 -156 243 I wariant- zakłada likwidacje do końca roku 2002 działalność spółki w sektorze geograf.baz danych oraz kontyn.w sekt.wydawn.
26.08.2002 2002 zarząd 231 267 -158 154 II wariant- zakłada kontynuacje w ograniczonym zakresie działalności w sektorze geograf.baz danych