STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PJP (PROJPRZEM)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 32 042,00 27 742,00 27 067,00 29 284,00 33 522,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 719,00 -4 570,00 761,00 844,00 1 476,00
Zysk (strata) brutto 4 666,00 1 207,00 727,00 910,00 819,00
Zysk (strata) netto 4 079,00 1 037,00 552,00 659,00 650,00
Aktywa razem 149 735,00 149 261,00 150 762,00 155 401,00 164 254,00
Kapitał własny 93 849,00 94 888,00 95 439,00 92 509,00 93 160,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 982,72 5 982,72 5 982,72 5 982,72 5 982,72
Wartość księgowa na jedną akcję 15,69 15,86 15,95 15,46 15,57
Zysk (strata) na jedną akcję 0,68 0,17 0,09 0,11 0,11
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 73 215,00 65 787,00 48 362,00 53 901,00 71 898,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 164,00 2 676,00 518,00 1 073,00 2 155,00
Zysk (strata) brutto 5 254,00 2 287,00 512,00 1 158,00 1 567,00
Zysk (strata) netto 4 347,00 1 929,00 280,00 581,00 1 082,00
Aktywa razem 199 265,00 188 670,00 193 777,00 198 212,00 226 113,00
Kapitał własny 103 572,00 105 507,00 105 789,00 102 660,00 104 067,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 982,72 5 982,72 5 982,72 5 982,72 5 982,72
Wartość księgowa na jedną akcję 17,31 17,64 17,68 17,16 17,40
Zysk (strata) na jedną akcję 0,73 0,32 0,05 0,10 0,18
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 128 244,00 94 751,00 86 061,00 112 492,00 116 577,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 049,00 -8 163,00 -2 737,00 11 299,00 9 928,00
Zysk (strata) brutto -3 055,00 -10 240,00 -4 165,00 10 955,00 8 583,00
Zysk (strata) netto -3 087,00 -10 356,00 -4 645,00 7 857,00 7 164,00
Aktywa razem 138 965,00 111 330,00 114 903,00 157 080,00 149 261,00
Kapitał własny 103 108,00 89 301,00 87 764,00 94 304,00 94 888,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 982,72 5 982,72 5 982,72 5 982,72 5 982,72
Wartość księgowa na jedną akcję 17,23 14,93 14,67 15,76 15,86
Zysk (strata) na jedną akcję -0,52 -1,73 -0,78 1,31 1,20
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 164 073,00 130 294,00 123 109,00 199 190,00 261 892,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 604,00 -7 940,00 -2 339,00 14 563,00 16 717,00
Zysk (strata) brutto -1 524,00 -8 533,00 -2 614,00 14 091,00 14 945,00
Zysk (strata) netto -1 994,00 -8 816,00 -4 716,00 10 494,00 11 047,00
Aktywa razem 148 945,00 128 328,00 129 671,00 186 874,00 188 670,00
Kapitał własny 104 898,00 92 682,00 91 031,00 100 822,00 105 507,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 982,72 5 982,72 5 982,72 5 982,72 5 982,72
Wartość księgowa na jedną akcję 17,53 15,49 15,22 16,85 17,64
Zysk (strata) na jedną akcję -0,33 -1,47 -0,79 1,75 1,85
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
20.08.2008 2009 279 780 13 300 -
20.08.2008 2008 241 560 9 250 -
01.02.2008 2008 DM PKO BP 271 840 17 930 -
01.02.2008 2009 DM PKO BP 338 070 28 720 -
12.01.2007 2007 DM PKO BP 188 100 9 520 -
12.01.2007 2008 DM PKO BP 222 220 10 970 -
03.10.2006 2006 151 970 7 380 -
03.10.2006 2008 220 970 10 400 -
03.10.2006 2007 187 100 9 590 -
28.04.2006 2006 BM BPH 5 850 -