STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PJP (PROJPRZEM)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 27 067,00 29 284,00 33 522,00 34 216,00 24 129,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 761,00 844,00 1 476,00 5 539,00 217,00
Zysk (strata) brutto 727,00 910,00 819,00 6 135,00 -1 578,00
Zysk (strata) netto 552,00 659,00 650,00 5 219,00 -1 912,00
Aktywa razem 150 762,00 155 401,00 164 254,00 166 873,00 173 098,00
Kapitał własny 95 439,00 92 509,00 93 160,00 98 378,00 96 467,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 982,72 5 982,72 5 982,72 5 982,72 5 982,72
Wartość księgowa na jedną akcję 15,95 15,46 15,57 16,44 16,12
Zysk (strata) na jedną akcję 0,09 0,11 0,11 0,87 -0,32
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 48 362,00 53 901,00 71 898,00 97 834,00 82 920,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 517,00 1 074,00 2 155,00 4 221,00 4 664,00
Zysk (strata) brutto 512,00 1 158,00 1 567,00 5 127,00 2 983,00
Zysk (strata) netto 280,00 581,00 1 082,00 3 612,00 1 575,00
Aktywa razem 193 777,00 198 212,00 226 113,00 235 371,00 248 996,00
Kapitał własny 105 789,00 102 660,00 104 067,00 107 737,00 109 871,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 982,72 5 982,72 5 982,72 5 982,72 5 982,72
Wartość księgowa na jedną akcję 17,68 17,16 17,40 18,01 18,37
Zysk (strata) na jedną akcję 0,05 0,10 0,18 0,60 0,26
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 94 751,00 86 061,00 112 492,00 116 577,00 124 089,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -8 163,00 -2 737,00 11 299,00 9 928,00 8 620,00
Zysk (strata) brutto -10 240,00 -4 165,00 10 955,00 8 583,00 8 591,00
Zysk (strata) netto -10 356,00 -4 645,00 7 857,00 7 164,00 7 080,00
Aktywa razem 111 330,00 114 903,00 157 080,00 149 261,00 166 873,00
Kapitał własny 89 301,00 87 764,00 94 304,00 94 887,00 98 378,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 982,72 5 982,72 5 982,72 5 982,72 5 982,72
Wartość księgowa na jedną akcję 14,93 14,67 15,76 15,86 16,44
Zysk (strata) na jedną akcję -1,73 -0,78 1,31 1,20 1,18
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 130 294,00 123 109,00 199 190,00 261 891,00 271 995,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -7 940,00 -2 339,00 14 563,00 16 716,00 7 969,00
Zysk (strata) brutto -8 533,00 -2 614,00 14 091,00 14 944,00 8 365,00
Zysk (strata) netto -8 816,00 -4 716,00 10 494,00 11 047,00 5 556,00
Aktywa razem 128 328,00 129 671,00 186 874,00 188 670,00 235 371,00
Kapitał własny 92 682,00 91 031,00 100 822,00 105 507,00 107 737,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 982,72 5 982,72 5 982,72 5 982,72 5 982,72
Wartość księgowa na jedną akcję 15,49 15,22 16,85 17,64 18,01
Zysk (strata) na jedną akcję -1,47 -0,79 1,75 1,85 0,93
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
20.08.2008 2009 279 780 13 300 -
20.08.2008 2008 241 560 9 250 -
01.02.2008 2008 DM PKO BP 271 840 17 930 -
01.02.2008 2009 DM PKO BP 338 070 28 720 -
12.01.2007 2007 DM PKO BP 188 100 9 520 -
12.01.2007 2008 DM PKO BP 222 220 10 970 -
03.10.2006 2006 151 970 7 380 -
03.10.2006 2008 220 970 10 400 -
03.10.2006 2007 187 100 9 590 -
28.04.2006 2006 BM BPH 5 850 -