STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

BDX (BUDIMEX)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 1 814 865,00 1 995 770,00 1 898 749,00 1 212 197,00 1 804 262,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 58 027,00 89 834,00 75 552,00 21 559,00 40 732,00
Zysk (strata) brutto 77 788,00 153 466,00 79 852,00 17 079,00 112 633,00
Zysk (strata) netto 65 803,00 117 186,00 61 488,00 7 072,00 98 064,00
Aktywa razem 4 213 058,00 4 279 680,00 4 377 639,00 3 966 722,00 4 085 157,00
Kapitał własny 428 947,00 545 998,00 606 574,00 613 800,00 551 024,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 25 530,10 25 530,10 25 530,10 25 530,10 25 530,10
Wartość księgowa na jedną akcję 16,80 21,39 23,76 24,04 21,58
Zysk (strata) na jedną akcję 2,58 4,59 2,41 0,28 3,84
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 1 963 830,00 2 087 014,00 1 997 462,00 1 380 257,00 1 868 164,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 86 207,00 141 592,00 105 294,00 49 966,00 61 416,00
Zysk (strata) brutto 82 462,00 140 647,00 99 380,00 45 280,00 62 664,00
Zysk (strata) netto 64 727,00 102 660,00 74 717,00 28 538,00 43 566,00
Aktywa razem 5 225 850,00 5 271 649,00 5 456 351,00 5 122 550,00 5 192 955,00
Kapitał własny 561 507,00 663 958,00 743 341,00 772 035,00 654 719,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 25 530,10 25 530,10 25 530,10 25 530,10 25 530,10
Wartość księgowa na jedną akcję 21,99 26,01 29,12 30,24 25,65
Zysk (strata) na jedną akcję 2,54 4,02 2,93 1,12 1,71
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 4 552 765,00 4 768 675,00 5 207 194,00 5 824 859,00 6 796 868,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 201 570,00 247 810,00 428 908,00 503 962,00 261 119,00
Zysk (strata) brutto 195 919,00 258 909,00 467 089,00 547 710,00 396 764,00
Zysk (strata) netto 156 069,00 208 008,00 381 916,00 449 835,00 321 602,00
Aktywa razem 3 314 528,00 3 941 663,00 4 620 006,00 4 853 282,00 4 377 639,00
Kapitał własny 442 000,00 494 339,00 668 574,00 734 176,00 606 574,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 25 530,10 25 530,10 25 530,10 25 530,10 25 530,10
Wartość księgowa na jedną akcję 17,31 19,36 26,19 28,76 23,76
Zysk (strata) na jedną akcję 6,11 8,15 14,96 17,62 12,60
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 4 949 939,00 5 133 994,00 5 572 290,00 6 369 309,00 7 387 137,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 247 318,00 292 218,00 505 107,00 588 318,00 417 010,00
Zysk (strata) brutto 242 619,00 296 801,00 511 405,00 580 432,00 403 388,00
Zysk (strata) netto 191 973,00 235 846,00 409 851,00 464 408,00 305 424,00
Aktywa razem 3 858 209,00 4 713 364,00 5 593 665,00 5 997 356,00 5 456 351,00
Kapitał własny 519 265,00 599 206,00 801 377,00 881 443,00 743 341,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 25 530,10 25 530,10 25 530,10 25 530,10 25 530,10
Wartość księgowa na jedną akcję 20,34 23,47 31,39 34,53 29,12
Zysk (strata) na jedną akcję 7,52 9,24 16,05 18,19 11,96
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
10.07.2018 2018 DM BDM S.A. 7 225 700 243 800 -
10.07.2018 2019 DM BDM S.A. 7 212 200 188 400 -
10.07.2018 2020 DM BDM S.A. 7 188 500 194 700 -
08.12.2014 2015 Noble Securities 5 028 000 169 000 -
08.12.2014 2016 Noble Securities 6 084 000 261 000 -
08.12.2014 2014 Noble Securities 5 152 000 177 000 -
10.09.2014 2014 Beskidzki Dom Maklerski 4 670 800 167 600 -
10.09.2014 2015 Beskidzki Dom Maklerski 4 937 800 175 800 -
10.09.2014 2014 Beskidzki Dom Maklerski 5 794 200 212 400 -
29.11.2013 2013 Noble Securities 4 703 000 186 000 -