STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

BDX (BUDIMEX)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 1 898 749,00 1 212 197,00 1 804 262,00 1 958 915,00 1 964 436,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 75 552,00 21 559,00 40 732,00 81 013,00 47 070,00
Zysk (strata) brutto 79 852,00 17 079,00 112 633,00 82 927,00 96 895,00
Zysk (strata) netto 61 488,00 7 072,00 98 064,00 48 626,00 78 961,00
Aktywa razem 4 377 639,00 3 966 722,00 4 085 157,00 4 695 786,00 4 994 124,00
Kapitał własny 606 574,00 613 800,00 551 024,00 600 043,00 678 401,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 25 530,10 25 530,10 25 530,10 25 530,10 25 530,10
Wartość księgowa na jedną akcję 23,76 24,04 21,58 23,50 26,57
Zysk (strata) na jedną akcję 2,41 0,28 3,84 1,91 3,09
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 1 997 462,00 1 380 257,00 1 868 164,00 2 134 135,00 2 187 107,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 105 294,00 49 966,00 61 416,00 112 157,00 94 855,00
Zysk (strata) brutto 99 380,00 45 280,00 62 664,00 105 321,00 119 092,00
Zysk (strata) netto 74 717,00 28 538,00 43 566,00 65 032,00 88 878,00
Aktywa razem 5 456 351,00 5 122 550,00 5 192 955,00 6 162 886,00 6 673 959,00
Kapitał własny 743 341,00 772 035,00 654 719,00 720 304,00 808 149,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 25 530,10 25 530,10 25 530,10 25 530,10 25 530,10
Wartość księgowa na jedną akcję 29,12 30,24 25,65 28,21 31,66
Zysk (strata) na jedną akcję 2,93 1,12 1,71 2,55 3,48
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 4 768 675,00 5 207 194,00 5 824 859,00 6 796 868,00 6 939 810,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 247 810,00 428 908,00 503 962,00 261 119,00 190 374,00
Zysk (strata) brutto 258 909,00 467 089,00 547 710,00 396 764,00 309 534,00
Zysk (strata) netto 208 008,00 381 916,00 449 835,00 321 602,00 232 723,00
Aktywa razem 3 941 663,00 4 620 006,00 4 853 282,00 4 377 639,00 4 994 124,00
Kapitał własny 494 339,00 668 574,00 734 176,00 606 574,00 678 401,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 25 530,10 25 530,10 25 530,10 25 530,10 25 530,10
Wartość księgowa na jedną akcję 19,36 26,19 28,76 23,76 26,57
Zysk (strata) na jedną akcję 8,15 14,96 17,62 12,60 9,12
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 5 133 994,00 5 572 290,00 6 369 309,00 7 387 137,00 7 569 663,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 292 218,00 505 107,00 588 318,00 417 010,00 318 394,00
Zysk (strata) brutto 296 801,00 511 405,00 580 432,00 403 388,00 332 357,00
Zysk (strata) netto 235 846,00 409 851,00 464 408,00 305 424,00 226 014,00
Aktywa razem 4 713 364,00 5 593 665,00 5 997 356,00 5 456 351,00 6 673 959,00
Kapitał własny 599 206,00 801 377,00 881 443,00 743 341,00 808 149,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 25 530,10 25 530,10 25 530,10 25 530,10 25 530,10
Wartość księgowa na jedną akcję 23,47 31,39 34,53 29,12 31,66
Zysk (strata) na jedną akcję 9,24 16,05 18,19 11,96 8,85
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
10.07.2018 2018 DM BDM S.A. 7 225 700 243 800 -
10.07.2018 2019 DM BDM S.A. 7 212 200 188 400 -
10.07.2018 2020 DM BDM S.A. 7 188 500 194 700 -
08.12.2014 2015 Noble Securities 5 028 000 169 000 -
08.12.2014 2016 Noble Securities 6 084 000 261 000 -
08.12.2014 2014 Noble Securities 5 152 000 177 000 -
10.09.2014 2014 Beskidzki Dom Maklerski 4 670 800 167 600 -
10.09.2014 2015 Beskidzki Dom Maklerski 4 937 800 175 800 -
10.09.2014 2014 Beskidzki Dom Maklerski 5 794 200 212 400 -
29.11.2013 2013 Noble Securities 4 703 000 186 000 -