STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

TIM


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 179 063,00 196 394,00 200 557,00 188 051,00 188 066,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 778,00 4 871,00 3 570,00 7 459,00 7 983,00
Zysk (strata) brutto 1 823,00 4 694,00 3 325,00 7 298,00 7 914,00
Zysk (strata) netto 1 430,00 3 924,00 2 596,00 5 726,00 6 053,00
Aktywa razem 342 328,00 360 190,00 331 228,00 347 208,00 368 259,00
Kapitał własny 179 520,00 183 444,00 163 841,00 169 567,00 175 620,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 22 199,20 22 199,20 22 199,20 22 199,20 22 199,20
Wartość księgowa na jedną akcję 8,09 8,26 7,38 7,64 7,91
Zysk (strata) na jedną akcję 0,06 0,18 0,12 0,26 0,27
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 198 109,00 214 329,00 223 870,00 207 548,00 210 152,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 613,00 6 962,00 4 219,00 7 141,00 7 636,00
Zysk (strata) brutto 5 444,00 6 363,00 4 023,00 5 117,00 6 350,00
Zysk (strata) netto 4 224,00 5 060,00 3 404,00 3 866,00 4 595,00
Aktywa razem 399 092,00 398 590,00 370 022,00 448 753,00 469 741,00
Kapitał własny 171 300,00 174 520,00 155 386,00 155 216,00 159 308,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 22 199,20 22 199,20 22 199,20 22 199,20 22 199,20
Wartość księgowa na jedną akcję 7,72 7,86 7,00 6,99 7,18
Zysk (strata) na jedną akcję 0,19 0,23 0,15 0,17 0,21
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 496 589,00 535 296,00 614 831,00 655 712,00 751 476,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -24 281,00 7 040,00 8 198,00 1 278,00 12 891,00
Zysk (strata) brutto -24 626,00 6 221,00 7 937,00 1 092,00 12 514,00
Zysk (strata) netto -20 592,00 5 239,00 5 666,00 732,00 10 211,00
Aktywa razem 275 798,00 311 942,00 315 782,00 338 301,00 331 228,00
Kapitał własny 164 192,00 169 431,00 175 097,00 175 829,00 163 841,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 22 199,20 22 199,20 22 199,20 22 199,20 22 199,20
Wartość księgowa na jedną akcję 7,40 7,63 7,89 7,92 7,38
Zysk (strata) na jedną akcję -0,93 0,24 0,26 0,03 0,46
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 528 638,00 575 930,00 667 413,00 719 172,00 830 264,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -25 545,00 6 878,00 3 614,00 -3 172,00 19 857,00
Zysk (strata) brutto -25 902,00 5 861,00 3 041,00 -4 270,00 18 738,00
Zysk (strata) netto -21 648,00 4 991,00 1 634,00 -3 690,00 15 094,00
Aktywa razem 283 063,00 319 703,00 343 034,00 366 363,00 370 022,00
Kapitał własny 161 285,00 166 276,00 168 335,00 164 667,00 155 386,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 22 199,20 22 199,20 22 199,20 22 199,20 22 199,20
Wartość księgowa na jedną akcję 7,27 7,49 7,58 7,42 7,00
Zysk (strata) na jedną akcję -0,98 0,23 0,07 -0,17 0,68
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
10.05.2007 2008 DM PKO BP 750 010 63 440 -
10.05.2007 2007 DM PKO BP 600 000 50 640 -
19.02.2007 2008 DM PKO BP 638 760 47 570 -
19.02.2007 2009 DM PKO BP 702 640 52 870 -
19.02.2007 2007 DM PKO BP 532 300 39 070 -
15.02.2007 2008 DM PKO BP 638 760 47 570 -
15.02.2007 2007 DM PKO BP 532 300 39 070 -
29.01.2007 2007 DM PKO BP 512 590 35 040 -
29.01.2007 2008 DM PKO BP 615 110 43 520 -
06.08.2004 2004 zarząd 200 000 9 000 -