STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

TIM


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 188 051,00 188 066,00 207 207,00 215 093,00 213 175,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 459,00 7 983,00 7 413,00 6 705,00 6 237,00
Zysk (strata) brutto 7 298,00 7 914,00 7 389,00 6 605,00 5 808,00
Zysk (strata) netto 5 726,00 6 053,00 6 477,00 4 458,00 4 514,00
Aktywa razem 347 208,00 368 259,00 384 301,00 374 457,00 406 988,00
Kapitał własny 169 567,00 175 620,00 182 097,00 168 799,00 173 313,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 22 199,20 22 199,20 22 199,20 22 199,20 22 199,20
Wartość księgowa na jedną akcję 7,64 7,91 8,20 7,60 7,81
Zysk (strata) na jedną akcję 0,26 0,27 0,29 0,20 0,20
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 207 548,00 210 152,00 229 647,00 242 688,00 240 079,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 141,00 7 636,00 9 834,00 7 921,00 7 305,00
Zysk (strata) brutto 5 117,00 6 350,00 5 948,00 7 812,00 727,00
Zysk (strata) netto 3 866,00 4 595,00 5 741,00 5 363,00 539,00
Aktywa razem 448 753,00 469 741,00 481 874,00 468 474,00 500 118,00
Kapitał własny 155 216,00 159 308,00 165 050,00 152 653,00 153 192,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 22 199,20 22 199,20 22 199,20 22 199,20 22 199,20
Wartość księgowa na jedną akcję 6,99 7,18 7,44 6,88 6,90
Zysk (strata) na jedną akcję 0,17 0,21 0,26 0,24 0,02
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 535 296,00 614 831,00 655 712,00 751 476,00 798 417,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 040,00 8 198,00 1 278,00 12 891,00 29 560,00
Zysk (strata) brutto 6 221,00 7 937,00 1 092,00 12 514,00 29 206,00
Zysk (strata) netto 5 239,00 5 666,00 732,00 10 211,00 22 714,00
Aktywa razem 311 942,00 315 782,00 338 301,00 331 228,00 374 457,00
Kapitał własny 169 431,00 175 097,00 175 829,00 163 841,00 168 799,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 22 199,20 22 199,20 22 199,20 22 199,20 22 199,20
Wartość księgowa na jedną akcję 7,63 7,89 7,92 7,38 7,60
Zysk (strata) na jedną akcję 0,24 0,26 0,03 0,46 1,02
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 575 930,00 667 413,00 719 172,00 830 264,00 890 035,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 878,00 3 614,00 -3 172,00 19 857,00 32 532,00
Zysk (strata) brutto 5 861,00 3 041,00 -4 270,00 18 738,00 25 227,00
Zysk (strata) netto 4 991,00 1 634,00 -3 690,00 15 094,00 19 565,00
Aktywa razem 319 703,00 343 034,00 366 363,00 370 022,00 468 474,00
Kapitał własny 166 276,00 168 335,00 164 667,00 155 386,00 152 653,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 22 199,20 22 199,20 22 199,20 22 199,20 22 199,20
Wartość księgowa na jedną akcję 7,49 7,58 7,42 7,00 6,88
Zysk (strata) na jedną akcję 0,23 0,07 -0,17 0,68 0,88
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
10.05.2007 2008 DM PKO BP 750 010 63 440 -
10.05.2007 2007 DM PKO BP 600 000 50 640 -
19.02.2007 2008 DM PKO BP 638 760 47 570 -
19.02.2007 2009 DM PKO BP 702 640 52 870 -
19.02.2007 2007 DM PKO BP 532 300 39 070 -
15.02.2007 2008 DM PKO BP 638 760 47 570 -
15.02.2007 2007 DM PKO BP 532 300 39 070 -
29.01.2007 2007 DM PKO BP 512 590 35 040 -
29.01.2007 2008 DM PKO BP 615 110 43 520 -
06.08.2004 2004 zarząd 200 000 9 000 -