STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MRC (MERCATOR)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 66 884,00 71 542,00 68 950,00 67 008,00 115 892,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 826,00 117,00 1 398,00 -794,00 21 129,00
Zysk (strata) brutto -1 609,00 -947,00 3 271,00 -1 431,00 20 085,00
Zysk (strata) netto -1 855,00 -582,00 2 936,00 -2 352,00 16 116,00
Aktywa razem 213 430,00 209 981,00 206 177,00 221 108,00 237 175,00
Kapitał własny 104 760,00 104 164,00 107 104,00 104 749,00 120 858,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 10 589,10 10 589,10 10 589,10 10 589,10 10 589,10
Wartość księgowa na jedną akcję 9,89 9,84 10,12 9,89 11,41
Zysk (strata) na jedną akcję -0,18 -0,06 0,28 -0,22 1,52
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 121 192,00 136 323,00 144 916,00 137 902,00 202 773,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 242,00 1 969,00 4 469,00 2 997,00 30 765,00
Zysk (strata) brutto -3 421,00 1 709,00 1 637,00 2 144,00 24 987,00
Zysk (strata) netto -3 684,00 823,00 1 456,00 -923,00 21 265,00
Aktywa razem 369 618,00 365 698,00 382 698,00 386 711,00 408 305,00
Kapitał własny 126 863,00 128 225,00 136 365,00 133 127,00 153 307,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 10 589,10 10 589,10 10 589,10 10 589,10 10 589,10
Wartość księgowa na jedną akcję 11,98 12,11 12,88 12,57 14,48
Zysk (strata) na jedną akcję -0,35 0,08 0,14 -0,09 2,01
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 151 856,00 187 108,00 235 542,00 256 993,00 274 384,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 771,00 6 748,00 2 085,00 834,00 -1 105,00
Zysk (strata) brutto 1 672,00 10 882,00 5 590,00 5 405,00 -716,00
Zysk (strata) netto 1 346,00 9 628,00 5 098,00 4 571,00 -1 853,00
Aktywa razem 123 238,00 165 323,00 205 997,00 221 148,00 221 108,00
Kapitał własny 59 439,00 100 229,00 104 210,00 106 602,00 104 749,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 8 643,40 10 589,10 10 589,10 10 589,10 10 589,10
Wartość księgowa na jedną akcję 6,88 9,47 9,84 10,07 9,89
Zysk (strata) na jedną akcję 0,16 0,91 0,48 0,43 -0,18
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 226 593,00 263 591,00 300 764,00 420 410,00 540 333,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 16 493,00 18 230,00 5 662,00 16 631,00 7 193,00
Zysk (strata) brutto 10 604,00 17 023,00 5 986,00 8 348,00 2 069,00
Zysk (strata) netto 10 273,00 13 904,00 4 927,00 7 643,00 -2 328,00
Aktywa razem 157 990,00 207 851,00 288 740,00 376 122,00 386 711,00
Kapitał własny 72 668,00 122 071,00 118 294,00 127 158,00 133 127,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 8 643,40 10 589,10 10 589,10 10 589,10 10 589,10
Wartość księgowa na jedną akcję 8,41 11,53 11,17 12,01 12,57
Zysk (strata) na jedną akcję 1,19 1,31 0,47 0,72 -0,22
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
20.10.2013 2015 DM BOŚ S.A. 240 713 13 523 -
20.10.2013 2014 DM BOŚ S.A. 188 122 9 795 -
20.10.2013 2013 DM BOŚ S.A. 149 350 7 723 -
01.10.2013 2011 DM BOŚ S.A. 117 615 677 -
01.10.2013 2012 DM BOŚ S.A. 132 171 7 759 -
01.10.2013 2010 DM BOŚ S.A. 88 620 219 -