STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

NWG (NEWAG)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 146 813,00 498 410,00 145 003,00 251 852,00 157 892,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 063,00 65 969,00 4 902,00 27 314,00 16 451,00
Zysk (strata) brutto 4 307,00 60 630,00 -663,00 21 885,00 8 609,00
Zysk (strata) netto 3 615,00 46 343,00 -1 455,00 16 514,00 6 332,00
Aktywa razem 1 249 439,00 1 390 391,00 1 366 490,00 1 390 865,00 1 473 459,00
Kapitał własny 364 511,00 410 138,00 408 683,00 391 447,00 397 780,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 8,10 9,11 9,08 8,70 8,84
Zysk (strata) na jedną akcję 0,08 1,03 -0,03 0,37 0,14
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 147 508,00 498 882,00 141 530,00 240 164,00 159 218,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 440,00 94 276,00 4 254,00 22 562,00 32 248,00
Zysk (strata) brutto 5 513,00 90 545,00 505,00 19 025,00 25 934,00
Zysk (strata) netto 4 209,00 75 793,00 -1 425,00 13 742,00 23 098,00
Aktywa razem 1 075 590,00 1 210 851,00 1 219 307,00 1 256 703,00 1 383 893,00
Kapitał własny 420 057,00 495 272,00 493 847,00 473 839,00 496 937,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 9,34 11,01 10,97 10,53 11,04
Zysk (strata) na jedną akcję 0,09 1,68 -0,03 0,31 0,51
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 802 251,00 1 025 760,00 553 747,00 786 972,00 962 757,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 110 440,00 58 535,00 52 968,00 36 413,00 97 262,00
Zysk (strata) brutto 96 745,00 36 697,00 34 788,00 18 349,00 77 494,00
Zysk (strata) netto 78 489,00 27 023,00 38 490,00 14 787,00 57 261,00
Aktywa razem 1 043 708,00 1 186 422,00 1 168 097,00 1 235 964,00 1 390 391,00
Kapitał własny 351 415,00 355 639,00 371 505,00 354 643,00 410 138,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 7,81 7,90 8,26 7,88 9,11
Zysk (strata) na jedną akcję 1,74 0,60 0,86 0,33 1,27
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 900 611,00 1 035 473,00 559 061,00 789 865,00 1 021 556,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 114 765,00 89 060,00 18 998,00 45 514,00 127 951,00
Zysk (strata) brutto 99 788,00 76 486,00 9 006,00 34 819,00 115 834,00
Zysk (strata) netto 78 356,00 64 874,00 11 194,00 29 743,00 93 353,00
Aktywa razem 908 579,00 919 716,00 869 043,00 1 001 771,00 1 210 851,00
Kapitał własny 395 883,00 416 711,00 405 345,00 403 486,00 495 272,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 8,80 9,26 9,01 8,97 11,01
Zysk (strata) na jedną akcję 1,74 1,44 0,25 0,66 2,08