STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

NWG (NEWAG)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 198 591,00 146 813,00 498 410,00 145 003,00 251 852,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 21 069,00 9 063,00 65 969,00 4 902,00 27 314,00
Zysk (strata) brutto 16 647,00 4 307,00 60 630,00 -663,00 21 885,00
Zysk (strata) netto 11 127,00 3 615,00 46 343,00 -1 455,00 16 514,00
Aktywa razem 1 185 032,00 1 249 439,00 1 390 391,00 1 366 490,00 1 390 865,00
Kapitał własny 360 897,00 364 511,00 410 138,00 408 683,00 391 447,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 8,02 8,10 9,11 9,08 8,70
Zysk (strata) na jedną akcję 0,25 0,08 1,03 -0,03 0,37
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 255 678,00 147 508,00 498 882,00 141 530,00 240 164,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 24 473,00 8 440,00 94 276,00 4 254,00 22 562,00
Zysk (strata) brutto 21 922,00 5 513,00 90 545,00 505,00 19 025,00
Zysk (strata) netto 15 901,00 4 209,00 75 793,00 -1 425,00 13 742,00
Aktywa razem 1 009 182,00 1 075 590,00 1 210 851,00 1 219 307,00 1 256 703,00
Kapitał własny 415 849,00 420 057,00 495 272,00 493 847,00 473 839,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 9,24 9,34 11,01 10,97 10,53
Zysk (strata) na jedną akcję 0,35 0,09 1,68 -0,03 0,31
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 802 251,00 1 025 760,00 553 747,00 786 972,00 962 757,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 110 440,00 58 535,00 52 968,00 36 413,00 97 262,00
Zysk (strata) brutto 96 745,00 36 697,00 34 788,00 18 349,00 77 494,00
Zysk (strata) netto 78 489,00 27 023,00 38 490,00 14 787,00 57 261,00
Aktywa razem 1 043 708,00 1 186 422,00 1 168 097,00 1 235 964,00 1 390 391,00
Kapitał własny 351 415,00 355 639,00 371 505,00 354 643,00 410 138,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 7,81 7,90 8,26 7,88 9,11
Zysk (strata) na jedną akcję 1,74 0,60 0,86 0,33 1,27
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 900 611,00 1 035 473,00 559 061,00 789 865,00 1 021 556,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 114 765,00 89 060,00 18 998,00 45 514,00 127 951,00
Zysk (strata) brutto 99 788,00 76 486,00 9 006,00 34 819,00 115 834,00
Zysk (strata) netto 78 356,00 64 874,00 11 194,00 29 743,00 93 353,00
Aktywa razem 908 579,00 919 716,00 869 043,00 1 001 771,00 1 210 851,00
Kapitał własny 395 883,00 416 711,00 405 345,00 403 486,00 495 272,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 8,80 9,26 9,01 8,97 11,01
Zysk (strata) na jedną akcję 1,74 1,44 0,25 0,66 2,08