STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MMD (MILESTONE)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'13 IQ'14 IIQ'14 IIIQ'14 IVQ'14
Przychody netto ze sprzedaży 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -442,00 -287,00 -469,00 -492,00 -697,00
Zysk (strata) brutto -442,00 -287,00 -469,00 -492,00 -697,00
Zysk (strata) netto -442,00 -287,00 -469,00 -492,00 -697,00
Aktywa razem 3 820,00 3 598,00 3 293,00 3 022,00 3 156,00
Kapitał własny 3 694,00 3 476,00 3 129,00 2 719,00 2 143,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 22 000,00 22 000,00 22 000,00 22 000,00 22 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,17 0,16 0,14 0,12 0,10
Zysk (strata) na jedną akcję -0,02 -0,01 -0,02 -0,02 -0,03
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 40,00 0,00 44,00 0,00 15,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -921,00 -529,00 -677,00 -567,00 -736,00
Zysk (strata) brutto -945,00 -553,00 -701,00 -590,00 -759,00
Zysk (strata) netto -946,00 -553,00 -695,00 -590,00 -760,00
Aktywa razem 1 562,00 1 510,00 1 378,00 1 341,00 1 177,00
Kapitał własny -9 173,00 -9 725,00 -10 420,00 -11 010,00 -11 770,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 22 000,00 22 000,00 22 000,00 22 000,00 22 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję -0,42 -0,44 -0,47 -0,50 -0,54
Zysk (strata) na jedną akcję -0,04 -0,03 -0,03 -0,03 -0,04
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2012 2013 2014
Przychody netto ze sprzedaży - - 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - - -1 172,00 -1 020,00 -1 945,00
Zysk (strata) brutto - - -1 172,00 -1 020,00 -1 945,00
Zysk (strata) netto - - -1 172,00 -1 020,00 -1 945,00
Aktywa razem - - 1 793,00 3 820,00 3 156,00
Kapitał własny - - 1 791,00 3 694,00 2 143,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - - 22 000,00 22 000,00 22 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję - - 0,08 0,17 0,10
Zysk (strata) na jedną akcję - - -0,05 -0,05 -0,09
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 0,00 51,00 21,00 2,00 120,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 896,00 -4 000,00 -3 257,00 -2 539,00 -2 911,00
Zysk (strata) brutto -1 897,00 -4 040,00 -3 349,00 -2 632,00 -3 005,00
Zysk (strata) netto -1 897,00 -4 040,00 -3 351,00 -2 631,00 -3 001,00
Aktywa razem 3 176,00 2 637,00 2 414,00 2 006,00 1 378,00
Kapitał własny 2 213,00 -1 677,00 -4 859,00 -7 420,00 -10 420,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 22 000,00 22 000,00 22 000,00 22 000,00 22 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,10 -0,08 -0,22 -0,34 -0,47
Zysk (strata) na jedną akcję -0,09 -0,18 -0,15 -0,12 -0,14