STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MFO


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 104 655,00 109 138,00 107 364,00 119 030,00 107 509,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 974,00 5 839,00 7 264,00 10 162,00 7 077,00
Zysk (strata) brutto 10 101,00 4 708,00 7 041,00 9 825,00 6 167,00
Zysk (strata) netto 8 576,00 3 785,00 5 215,00 7 947,00 4 858,00
Aktywa razem 244 842,00 257 532,00 258 314,00 280 974,00 293 332,00
Kapitał własny 130 301,00 134 087,00 140 566,00 148 513,00 147 821,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 607,49 6 607,49 6 607,49 6 607,49 6 607,49
Wartość księgowa na jedną akcję 19,72 20,29 21,27 22,48 22,37
Zysk (strata) na jedną akcję 1,30 0,57 0,79 1,20 0,74
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 200 860,00 216 695,00 262 892,00 375 023,00 428 697,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 689,00 13 642,00 22 571,00 28 650,00 34 877,00
Zysk (strata) brutto 9 971,00 12 480,00 21 878,00 26 055,00 34 629,00
Zysk (strata) netto 7 906,00 10 135,00 17 753,00 20 715,00 27 901,00
Aktywa razem 98 193,00 116 925,00 152 562,00 204 554,00 258 314,00
Kapitał własny 51 479,00 64 139,00 80 800,00 115 218,00 140 566,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 100,00 6 100,00 6 100,00 6 607,49 6 607,49
Wartość księgowa na jedną akcję 8,44 10,52 13,25 17,44 21,27
Zysk (strata) na jedną akcję 1,30 1,66 2,91 3,14 4,22
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
18.05.2017 2019 DM BDM S.A. 366 200 19 400 -
18.05.2017 2018 DM BDM S.A. 335 600 17 100 -
18.05.2017 2017 DM BDM S.A. 346 500 20 400 -
28.06.2016 2015 DM BDM S.A. 216 700 10 100 -
28.06.2016 2013 DM BDM S.A. 175 800 6 000 -
28.06.2016 2016 DM BDM S.A. 260 900 16 300 -
28.06.2016 2017 DM BDM S.A. 266 400 13 100 -
28.06.2016 2018 DM BDM S.A. 297 200 15 000 -
28.06.2016 2014 DM BDM S.A. 200 900 7 900 -