STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MFO


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 119 030,00 107 509,00 111 712,00 100 615,00 118 349,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 162,00 7 077,00 8 904,00 7 781,00 8 385,00
Zysk (strata) brutto 9 825,00 6 167,00 9 701,00 5 963,00 10 235,00
Zysk (strata) netto 7 947,00 4 858,00 7 933,00 4 672,00 8 266,00
Aktywa razem 280 974,00 293 332,00 289 904,00 286 167,00 315 297,00
Kapitał własny 148 513,00 147 821,00 155 754,00 160 284,00 168 551,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 607,49 6 607,49 6 607,49 6 607,49 6 607,49
Wartość księgowa na jedną akcję 22,48 22,37 23,57 24,26 25,51
Zysk (strata) na jedną akcję 1,20 0,74 1,20 0,71 1,25
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 216 695,00 262 892,00 375 023,00 428 697,00 438 867,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 642,00 22 571,00 28 650,00 34 877,00 33 925,00
Zysk (strata) brutto 12 480,00 21 878,00 26 055,00 34 630,00 31 657,00
Zysk (strata) netto 10 135,00 17 753,00 20 715,00 27 901,00 25 410,00
Aktywa razem 116 925,00 152 562,00 204 554,00 258 314,00 286 167,00
Kapitał własny 64 139,00 80 800,00 115 218,00 140 566,00 160 284,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 100,00 6 100,00 6 607,49 6 607,49 6 607,49
Wartość księgowa na jedną akcję 10,52 13,25 17,44 21,27 24,26
Zysk (strata) na jedną akcję 1,66 2,91 3,14 4,22 3,85
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
18.05.2017 2019 DM BDM S.A. 366 200 19 400 -
18.05.2017 2018 DM BDM S.A. 335 600 17 100 -
18.05.2017 2017 DM BDM S.A. 346 500 20 400 -
28.06.2016 2015 DM BDM S.A. 216 700 10 100 -
28.06.2016 2013 DM BDM S.A. 175 800 6 000 -
28.06.2016 2016 DM BDM S.A. 260 900 16 300 -
28.06.2016 2017 DM BDM S.A. 266 400 13 100 -
28.06.2016 2018 DM BDM S.A. 297 200 15 000 -
28.06.2016 2014 DM BDM S.A. 200 900 7 900 -