STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

P2B (PLANETB2B)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 0,00 0,00 0,00 0,00 91,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -20,00 -27,00 -25,00 -48,00 38,00
Zysk (strata) brutto -20,00 -28,00 -25,00 -48,00 39,00
Zysk (strata) netto -20,00 -28,00 -25,00 -48,00 39,00
Aktywa razem 3 977,00 3 994,00 271,00 1 068,00 341,00
Kapitał własny 3 835,00 3 803,00 72,00 24,00 183,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 332 784,46 332 784,46 332 784,46 332 784,46 332 784,46
Wartość księgowa na jedną akcję 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) na jedną akcję 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'17 IVQ'17 IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18
Przychody netto ze sprzedaży 5 090,00 5 300,00 4 593,00 4 416,00 2 181,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -395,00 -592,00 -275,00 -355,00 -301,00
Zysk (strata) brutto -410,00 -606,00 -298,00 -377,00 -323,00
Zysk (strata) netto -410,00 -606,00 -298,00 -377,00 -323,00
Aktywa razem 64 693,00 37 350,00 60 489,00 62 030,00 60 203,00
Kapitał własny 49 395,00 27 315,00 54 843,00 54 436,00 54 093,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 327 077,46 327 077,46 332 784,46 332 784,46 332 784,46
Wartość księgowa na jedną akcję 0,15 0,08 0,17 0,16 0,16
Zysk (strata) na jedną akcję -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 2 529,00 25,00 17,00 12,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -635,00 -381,00 -518,00 -1 179,00 -120,00
Zysk (strata) brutto -677,00 -405,00 -518,00 -27 686,00 -121,00
Zysk (strata) netto -677,00 -405,00 -518,00 -27 686,00 -121,00
Aktywa razem 140,00 35,00 31 602,00 3 982,00 1 068,00
Kapitał własny -652,00 -614,00 30 847,00 3 849,00 24,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 12 635,50 16 321,15 327 077,46 332 784,46 332 784,46
Wartość księgowa na jedną akcję -0,05 -0,04 0,09 0,01 0,00
Zysk (strata) na jedną akcję -0,05 -0,03 -0,00 -0,08 0,00
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2016 2017
Przychody netto ze sprzedaży - - - 25,00 21 809,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - - - -381,00 -391,00
Zysk (strata) brutto - - - -405,00 -4 315,00
Zysk (strata) netto - - - -405,00 -4 339,00
Aktywa razem - - - 35,00 37 350,00
Kapitał własny - - - -614,00 27 315,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - - - 16 321,15 327 077,46
Wartość księgowa na jedną akcję - - - -0,04 0,08
Zysk (strata) na jedną akcję - - - -0,03 -0,01