STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

VTL (VISTAL)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 8 077,00 15 006,00 14 961,00 10 817,00 7 027,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 012,00 8 045,00 -9 566,00 1 883,00 3 739,00
Zysk (strata) brutto -3 887,00 5 633,00 -25 440,00 -1 896,00 104,00
Zysk (strata) netto -4 165,00 5 633,00 -25 440,00 -1 896,00 104,00
Aktywa razem 152 977,00 151 931,00 142 540,00 134 149,00 129 050,00
Kapitał własny -256 812,00 -251 179,00 -250 392,00 -252 288,00 -252 184,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 14 210,00 14 210,00 14 210,00 14 210,00 14 210,00
Wartość księgowa na jedną akcję -18,07 -17,68 -17,62 -17,75 -17,75
Zysk (strata) na jedną akcję -0,29 0,40 -1,79 -0,13 0,01
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 11 858,00 23 263,00 16 657,00 17 253,00 14 447,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 889,00 8 448,00 -12 835,00 2 069,00 4 125,00
Zysk (strata) brutto -12 578,00 3 813,00 -24 709,00 -3 364,00 -485,00
Zysk (strata) netto -12 856,00 3 833,00 -19 434,00 -3 364,00 -485,00
Aktywa razem 281 354,00 274 894,00 263 031,00 256 180,00 251 197,00
Kapitał własny -270 296,00 -262 997,00 -275 459,00 -278 802,00 -279 287,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 14 210,00 14 210,00 14 210,00 14 210,00 14 210,00
Wartość księgowa na jedną akcję -19,02 -18,51 -19,39 -19,62 -19,65
Zysk (strata) na jedną akcję -0,91 0,27 -1,37 -0,24 -0,03
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 284 240,00 357 690,00 368 490,00 114 749,00 41 713,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 16 443,00 16 908,00 13 090,00 -287 017,00 -3 240,00
Zysk (strata) brutto 11 110,00 18 061,00 8 461,00 -390 175,00 -22 278,00
Zysk (strata) netto 9 088,00 15 751,00 11 589,00 -397 316,00 -22 278,00
Aktywa razem 316 776,00 385 986,00 423 705,00 161 384,00 142 540,00
Kapitał własny 153 562,00 177 721,00 142 001,00 -230 111,00 -250 392,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 14 210,00 14 210,00 14 210,00 14 210,00 14 210,00
Wartość księgowa na jedną akcję 10,81 12,51 9,99 -16,19 -17,62
Zysk (strata) na jedną akcję 0,64 1,11 0,82 -27,96 -1,57
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 322 361,00 410 313,00 463 377,00 93 801,00 65 357,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 27 111,00 27 965,00 22 364,00 -393 523,00 -17 398,00
Zysk (strata) brutto 16 284,00 19 011,00 6 754,00 -407 304,00 -49 751,00
Zysk (strata) netto 12 283,00 14 228,00 8 887,00 -409 138,00 -49 751,00
Aktywa razem 478 840,00 548 047,00 670 239,00 307 470,00 263 031,00
Kapitał własny 185 920,00 206 448,00 210 655,00 -238 041,00 -275 459,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 14 210,00 14 210,00 14 210,00 14 210,00 14 210,00
Wartość księgowa na jedną akcję 13,08 14,53 14,82 -16,75 -19,39
Zysk (strata) na jedną akcję 0,86 1,00 0,63 -28,79 -3,50