STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

LAB (LABOPRINT)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 20 348,00 18 322,00 16 570,00 17 913,00 22 448,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 394,00 1 440,00 -681,00 293,00 2 487,00
Zysk (strata) brutto 2 123,00 1 933,00 -721,00 352,00 2 818,00
Zysk (strata) netto 1 559,00 1 555,00 -603,00 269,00 2 111,00
Aktywa razem 52 048,00 54 366,00 48 280,00 57 847,00 58 923,00
Kapitał własny 15 523,00 16 276,00 15 673,00 16 763,00 18 187,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 3 617,60 3 617,60 3 617,60 3 617,60 3 617,60
Wartość księgowa na jedną akcję 4,29 4,50 4,33 4,63 5,03
Zysk (strata) na jedną akcję 0,43 0,43 -0,17 0,07 0,58
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 30 017,00 35 997,00 48 970,00 64 367,00 71 879,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 083,00 2 939,00 2 324,00 2 737,00 4 393,00
Zysk (strata) brutto 2 916,00 2 369,00 1 728,00 3 273,00 4 454,00
Zysk (strata) netto 2 271,00 1 897,00 1 467,00 2 609,00 3 422,00
Aktywa razem 15 378,00 25 087,00 32 880,00 37 853,00 48 280,00
Kapitał własny 5 830,00 8 175,00 9 642,00 12 251,00 15 673,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 3 516,00 3 617,60 3 617,60 3 617,60 3 617,60
Wartość księgowa na jedną akcję 1,66 2,26 2,67 3,39 4,33
Zysk (strata) na jedną akcję 0,65 0,52 0,41 0,72 0,95