STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

LAB (LABOPRINT)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 17 913,00 22 448,00 21 024,00 18 938,00 19 546,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 292,00 2 487,00 2 605,00 -384,00 995,00
Zysk (strata) brutto 352,00 2 818,00 1 267,00 1 796,00 -2 717,00
Zysk (strata) netto 269,00 2 111,00 941,00 1 407,00 -2 246,00
Aktywa razem 57 847,00 58 923,00 61 034,00 61 723,00 65 273,00
Kapitał własny 16 763,00 18 187,00 19 128,00 20 535,00 18 289,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 3 617,60 3 617,60 3 617,60 3 617,60 3 617,60
Wartość księgowa na jedną akcję 4,63 5,03 5,29 5,68 5,06
Zysk (strata) na jedną akcję 0,07 0,58 0,26 0,39 -0,62
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 16 569,00 17 913,00 21 286,00 19 167,00 19 869,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 014,00 293,00 2 572,00 -586,00 913,00
Zysk (strata) brutto -1 109,00 352,00 1 046,00 1 593,00 -2 815,00
Zysk (strata) netto -1 087,00 269,00 697,00 1 279,00 -2 334,00
Aktywa razem 52 318,00 57 847,00 60 759,00 61 851,00 64 942,00
Kapitał własny 11 120,00 16 763,00 18 762,00 13 858,00 17 863,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 3 617,60 3 617,60 3 617,60 3 617,60 3 617,60
Wartość księgowa na jedną akcję 3,07 4,63 5,19 3,83 4,94
Zysk (strata) na jedną akcję -0,30 0,07 0,19 0,35 -0,65
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 35 997,00 48 970,00 64 367,00 71 878,00 80 322,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 939,00 2 324,00 2 737,00 4 438,00 5 000,00
Zysk (strata) brutto 2 369,00 1 728,00 3 273,00 4 444,00 6 234,00
Zysk (strata) netto 1 897,00 1 467,00 2 609,00 3 261,00 4 728,00
Aktywa razem 25 087,00 32 880,00 37 853,00 52 318,00 61 723,00
Kapitał własny 8 175,00 9 642,00 12 251,00 16 494,00 20 535,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 3 617,60 3 617,60 3 617,60 3 617,60 3 617,60
Wartość księgowa na jedną akcję 2,26 2,67 3,39 4,56 5,68
Zysk (strata) na jedną akcję 0,52 0,41 0,72 0,90 1,31
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży - - - 71 878,00 80 813,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - - - 4 438,00 4 765,00
Zysk (strata) brutto - - - 4 444,00 5 809,00
Zysk (strata) netto - - - 3 261,00 4 356,00
Aktywa razem - - - 52 318,00 61 851,00
Kapitał własny - - - 11 120,00 13 858,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - - - 3 617,60 3 617,60
Wartość księgowa na jedną akcję - - - 3,07 3,83
Zysk (strata) na jedną akcję - - - 0,90 1,20