STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

LAB (LABOPRINT)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 16 640,00 20 348,00 18 322,00 16 570,00 17 913,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 438,00 2 196,00 1 440,00 -681,00 293,00
Zysk (strata) brutto 1 318,00 1 925,00 1 933,00 -721,00 352,00
Zysk (strata) netto 1 072,00 1 398,00 1 555,00 -603,00 269,00
Aktywa razem 45 275,00 48 089,00 54 366,00 48 280,00 57 847,00
Kapitał własny 13 964,00 14 721,00 16 276,00 15 673,00 16 763,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 3 617,60 3 617,60 3 617,60 3 617,60 3 617,60
Wartość księgowa na jedną akcję 3,86 4,07 4,50 4,33 4,63
Zysk (strata) na jedną akcję 0,30 0,39 0,43 -0,17 0,07
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 30 017,00 35 997,00 48 970,00 64 367,00 71 879,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 083,00 2 939,00 2 324,00 2 737,00 4 393,00
Zysk (strata) brutto 2 916,00 2 369,00 1 728,00 3 273,00 4 454,00
Zysk (strata) netto 2 271,00 1 897,00 1 467,00 2 609,00 3 422,00
Aktywa razem 15 378,00 25 087,00 32 880,00 37 853,00 48 280,00
Kapitał własny 5 830,00 8 175,00 9 642,00 12 251,00 15 673,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 3 516,00 3 617,60 3 617,60 3 617,60 3 617,60
Wartość księgowa na jedną akcję 1,66 2,26 2,67 3,39 4,33
Zysk (strata) na jedną akcję 0,65 0,52 0,41 0,72 0,95