STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

HLD (HOLLYWOOD)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 1 784,00 1 734,00 1 889,00 1 138,00 899,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 159,00 124,00 77,00 29,00 26,00
Zysk (strata) brutto 293,00 15,00 -30,00 15,00 -13,00
Zysk (strata) netto 223,00 -2,00 -23,00 21,00 -47,00
Aktywa razem 98 481,00 100 681,00 100 975,00 100 008,00 99 993,00
Kapitał własny 92 278,00 93 844,00 93 821,00 93 842,00 93 929,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 50 164,24 50 164,24 50 164,24 50 164,24 50 164,24
Wartość księgowa na jedną akcję 1,84 1,87 1,87 1,87 1,87
Zysk (strata) na jedną akcję 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,00
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 25 521,00 27 637,00 29 292,00 27 884,00 27 459,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 380,00 940,00 418,00 -501,00 531,00
Zysk (strata) brutto 926,00 145,00 75,00 -1 487,00 -279,00
Zysk (strata) netto 689,00 -224,00 -131,00 -1 605,00 -557,00
Aktywa razem 218 529,00 222 038,00 220 157,00 233 325,00 246 611,00
Kapitał własny 118 400,00 118 373,00 118 186,00 117 282,00 119 334,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 50 164,24 50 164,24 50 164,24 50 164,24 50 164,24
Wartość księgowa na jedną akcję 2,36 2,36 2,36 2,34 2,38
Zysk (strata) na jedną akcję 0,01 -0,00 -0,00 -0,03 -0,01
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 879,00 1 395,00 3 414,00 11 477,00 6 545,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 81,00 308,00 440,00 1 595,00 389,00
Zysk (strata) brutto 23,00 205,00 261,00 854,00 293,00
Zysk (strata) netto 12,00 166,00 174,00 632,00 219,00
Aktywa razem 32 803,00 66 967,00 95 981,00 97 701,00 100 008,00
Kapitał własny 31 588,00 55 665,00 91 451,00 92 082,00 93 842,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 31 000,00 35 114,30 50 159,24 50 164,24 50 164,24
Wartość księgowa na jedną akcję 1,02 1,59 1,82 1,84 1,87
Zysk (strata) na jedną akcję 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 44 601,00 67 319,00 76 734,00 98 710,00 110 334,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 692,00 12 512,00 6 270,00 2 508,00 1 576,00
Zysk (strata) brutto 4 008,00 13 173,00 3 670,00 -308,00 -1 002,00
Zysk (strata) netto 2 882,00 11 058,00 2 350,00 -983,00 -1 932,00
Aktywa razem 99 974,00 187 849,00 201 541,00 220 491,00 233 325,00
Kapitał własny 34 311,00 79 081,00 116 642,00 116 583,00 117 282,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 31 000,00 35 114,30 50 159,24 50 164,24 50 164,24
Wartość księgowa na jedną akcję 1,11 2,25 2,33 2,32 2,34
Zysk (strata) na jedną akcję 0,09 0,32 0,05 -0,02 -0,04