STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

JWW (JWWINVEST)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 16 654,00 19 624,00 70 793 123,00 13 226,00 20 164,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 609,00 2 398,00 2 789 498,00 993,00 2 773,00
Zysk (strata) brutto -3 573,00 2 227,00 2 227 582,00 1 157,00 2 750,00
Zysk (strata) netto -2 378,00 1 696,00 2 009 779,00 877,00 2 232,00
Aktywa razem 30 371,00 37 262,00 45 723 327,00 36 777,00 41 254,00
Kapitał własny 15 697,00 17 392,00 19 648 905,00 20 526,00 22 760,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 11 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 1,43 1,58 1 786,26 1,87 2,07
Zysk (strata) na jedną akcję -0,22 0,15 182,71 0,08 0,20
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 16 753,00 19 659,00 19 590,00 13 318,00 20 276,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 721,00 2 243,00 2 916,00 1 220,00 2 772,00
Zysk (strata) brutto -3 790,00 2 222,00 2 862,00 1 184,00 2 727,00
Zysk (strata) netto -2 592,00 1 696,00 2 280,00 893,00 2 215,00
Aktywa razem 29 732,00 35 924,00 44 881,00 36 157,00 40 771,00
Kapitał własny 15 703,00 17 399,00 19 665,00 20 558,00 22 773,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 11 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 1,43 1,58 1,79 1,87 2,07
Zysk (strata) na jedną akcję -0,24 0,15 0,21 0,08 0,20
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 50 050,00 47 170,00 32 034,00 57 003 640,00 70 844 457,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 129,00 8 563,00 138,00 646 899,00 2 789 313,00
Zysk (strata) brutto 7 886,00 7 552,00 -446,00 -406 943,00 2 226 967,00
Zysk (strata) netto 6 312,00 5 936,00 -751,00 -669 679,00 2 009 532,00
Aktywa razem 16 996,00 30 966,00 23 238,00 46 513 420,00 45 723 327,00
Kapitał własny 13 124,00 19 060,00 18 309,00 17 639 374,00 19 648 905,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 11 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 1,19 1,73 1,66 1 603,58 1 786,26
Zysk (strata) na jedną akcję 0,57 0,54 -0,07 -60,88 182,69
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 53 846,00 69 296,00 53 004,00 57 672,00 71 128,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 035,00 7 861,00 -379,00 -108,00 2 217,00
Zysk (strata) brutto 8 009,00 7 812,00 -427,00 -282,00 1 985,00
Zysk (strata) netto 6 377,00 6 095,00 -767,00 -554,00 1 784,00
Aktywa razem 17 276,00 36 021,00 23 732,00 45 568,00 44 881,00
Kapitał własny 13 100,00 19 204,00 18 495,00 17 895,00 19 665,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 11 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 1,19 1,75 1,68 1,63 1,79
Zysk (strata) na jedną akcję 0,58 0,55 -0,07 -0,05 0,16