STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

JWW (JWWINVEST)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 13 226,00 20 164,00 20 789 416,00 -54 111 260,00 8 221,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 993,00 2 773,00 1 868 821,00 -5 627 687,00 -595,00
Zysk (strata) brutto 1 157,00 2 750,00 1 900 873,00 -5 800 620,00 -462,00
Zysk (strata) netto 877,00 2 232,00 1 529 408,00 -4 633 503,00 -465,00
Aktywa razem 36 777,00 41 254,00 46 815 557,00 36 580,00 36 178,00
Kapitał własny 20 526,00 22 760,00 24 287 680,00 24 921,00 24 457,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 11 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 1,87 2,07 2 207,97 2,27 2,22
Zysk (strata) na jedną akcję 0,08 0,20 139,04 -421,23 -0,04
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 13 318,00 20 276,00 20 877,00 35 025,00 8 300,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 220,00 2 772,00 1 961,00 2 957,00 -450,00
Zysk (strata) brutto 1 184,00 2 727,00 1 921,00 2 883,00 -470,00
Zysk (strata) netto 893,00 2 215,00 1 550,00 2 145,00 -466,00
Aktywa razem 36 157,00 40 771,00 45 658,00 35 804,00 35 322,00
Kapitał własny 20 558,00 22 773,00 24 325,00 24 963,00 24 497,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 11 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 1,87 2,07 2,21 2,27 2,23
Zysk (strata) na jedną akcję 0,08 0,20 0,14 0,20 -0,04
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 47 170,00 32 034,00 57 003 640,00 70 844,00 68 269,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 563,00 138,00 646 899,00 2 789,00 6 822,00
Zysk (strata) brutto 7 552,00 -446,00 -406 943,00 2 227,00 6 814,00
Zysk (strata) netto 5 936,00 -751,00 -669 679,00 2 010,00 5 272,00
Aktywa razem 30 966,00 23 238,00 46 513 420,00 45 723,00 36 580,00
Kapitał własny 19 060,00 18 309,00 17 639 374,00 19 649,00 24 921,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 11 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 1,73 1,66 1 603,58 1,79 2,27
Zysk (strata) na jedną akcję 0,54 -0,07 -60,88 0,18 0,48
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 69 296,00 53 004,00 57 672,00 71 128,00 68 619,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 861,00 -379,00 -108,00 2 217,00 6 949,00
Zysk (strata) brutto 7 812,00 -427,00 -282,00 1 985,00 6 794,00
Zysk (strata) netto 6 095,00 -767,00 -554,00 1 784,00 5 253,00
Aktywa razem 36 021,00 23 732,00 45 568,00 44 881,00 35 804,00
Kapitał własny 19 204,00 18 495,00 17 895,00 19 665,00 24 963,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 11 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 1,75 1,68 1,63 1,79 2,27
Zysk (strata) na jedną akcję 0,55 -0,07 -0,05 0,16 0,48