STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PCM


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 159 494,00 195 042,00 144 831,00 178 340,00 186 659,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 750,00 -46,00 3 718,00 6 853,00 69,00
Zysk (strata) brutto 8 465,00 -1 515,00 -6 586,00 8 183,00 -886,00
Zysk (strata) netto 8 232,00 -1 565,00 -5 663,00 6 218,00 -978,00
Aktywa razem 2 092 713,00 2 161 734,00 2 151 666,00 2 115 313,00 2 136 142,00
Kapitał własny 445 393,00 443 044,00 437 381,00 443 599,00 436 191,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 11 908,84 11 908,84 11 908,84 11 908,84 11 908,84
Wartość księgowa na jedną akcję 37,40 37,20 36,73 37,25 36,63
Zysk (strata) na jedną akcję 0,69 -0,13 -0,48 0,52 -0,08
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 142 581,00 173 917,00 103 649,00 172 947,00 171 496,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 631,00 2 618,00 384,00 7 778,00 -2 586,00
Zysk (strata) brutto 2 821,00 1 240,00 -9 881,00 8 138,00 -2 858,00
Zysk (strata) netto 1 973,00 655,00 -8 163,00 6 187,00 -2 633,00
Aktywa razem 2 123 636,00 2 190 190,00 2 176 518,00 2 137 268,00 2 149 090,00
Kapitał własny 453 865,00 453 737,00 445 574,00 451 761,00 442 698,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 11 908,84 11 908,84 11 908,84 11 908,84 11 908,84
Wartość księgowa na jedną akcję 38,11 38,10 37,42 37,94 37,17
Zysk (strata) na jedną akcję 0,17 0,06 -0,69 0,52 -0,22
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 460 757,00 474 552,00 556 287,00 559 664,00 725 680,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 68 705,00 44 074,00 38 932,00 39 019,00 12 748,00
Zysk (strata) brutto 69 286,00 39 326,00 35 808,00 45 336,00 7 611,00
Zysk (strata) netto 57 441,00 31 054,00 28 119,00 37 329,00 6 528,00
Aktywa razem 1 123 072,00 1 355 577,00 1 660 194,00 1 949 002,00 2 151 666,00
Kapitał własny 498 377,00 466 790,00 429 638,00 439 423,00 437 381,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 11 908,84 11 908,84 11 908,84 11 908,84 11 908,84
Wartość księgowa na jedną akcję 41,85 39,20 36,08 36,90 36,73
Zysk (strata) na jedną akcję 4,82 2,61 2,36 3,14 0,55
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 532 090,00 514 913,00 563 789,00 515 317,00 616 104,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 76 691,00 52 914,00 49 178,00 49 020,00 15 983,00
Zysk (strata) brutto 75 817,00 48 973,00 45 911,00 45 951,00 2 609,00
Zysk (strata) netto 62 647,00 38 671,00 36 227,00 35 766,00 916,00
Aktywa razem 1 171 116,00 1 417 081,00 1 730 026,00 1 997 424,00 2 176 518,00
Kapitał własny 498 696,00 474 726,00 445 682,00 453 904,00 445 574,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 11 908,84 11 908,84 11 908,84 11 908,84 11 908,84
Wartość księgowa na jedną akcję 41,88 39,86 37,42 38,12 37,42
Zysk (strata) na jedną akcję 5,26 3,25 3,04 3,00 0,08
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
28.04.2015 2017 BESI 639 000 58 600 -
28.04.2015 2014 BESI 552 100 62 600 -
28.04.2015 2015 BESI 544 900 47 700 -
28.04.2015 2016 BESI 597 400 53 900 -