STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

LVC (LIVECHAT)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 27 780,00 29 423,00 30 177,00 32 319,00 32 357,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 16 798,00 18 480,00 18 547,00 19 899,00 19 938,00
Zysk (strata) brutto 16 937,00 18 769,00 18 184,00 20 282,00 20 329,00
Zysk (strata) netto 13 650,00 15 094,00 14 672,00 16 270,00 16 432,00
Aktywa razem 58 661,00 60 273,00 73 718,00 52 721,00 68 594,00
Kapitał własny 52 212,00 53 401,00 68 073,00 48 035,00 63 778,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 25 750,00 25 750,00 25 750,00 25 750,00 25 750,00
Wartość księgowa na jedną akcję 2,03 2,07 2,64 1,87 2,48
Zysk (strata) na jedną akcję 0,53 0,59 0,57 0,63 0,64
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 27 780,00 29 423,00 30 177,00 32 319,00 32 357,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 16 967,00 18 767,00 18 199,00 20 370,00 19 698,00
Zysk (strata) brutto 17 007,00 18 852,00 18 225,00 20 381,00 19 711,00
Zysk (strata) netto 13 740,00 15 178,00 14 714,00 16 369,00 15 815,00
Aktywa razem 59 801,00 61 520,00 75 182,00 57 684,00 73 755,00
Kapitał własny 53 177,00 54 345,00 69 178,00 49 170,00 64 810,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 25 750,00 25 750,00 25 750,00 25 750,00 25 750,00
Wartość księgowa na jedną akcję 2,07 2,11 2,69 1,91 2,52
Zysk (strata) na jedną akcję 0,53 0,59 0,57 0,64 0,61
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 33 044,00 53 032,00 76 254,00 89 426,00 109 299,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 23 138,00 35 571,00 53 263,00 61 572,00 69 823,00
Zysk (strata) brutto 23 029,00 34 904,00 53 276,00 59 748,00 70 713,00
Zysk (strata) netto 18 449,00 27 916,00 42 725,00 48 073,00 56 984,00
Aktywa razem 21 046,00 31 680,00 46 816,00 47 934,00 60 273,00
Kapitał własny 19 585,00 29 219,00 44 134,00 44 569,00 53 401,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 25 750,00 25 750,00 25 750,00 25 750,00 25 750,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,76 1,14 1,71 1,73 2,07
Zysk (strata) na jedną akcję 0,72 1,08 1,66 1,87 2,21
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 33 044,00 53 033,00 76 254,00 89 426,00 109 299,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 23 194,00 34 949,00 53 350,00 61 362,00 70 776,00
Zysk (strata) brutto 23 145,00 35 071,00 53 468,00 59 980,00 70 985,00
Zysk (strata) netto 18 557,00 28 073,00 42 917,00 48 305,00 57 246,00
Aktywa razem 21 288,00 32 076,00 47 533,00 48 644,00 61 520,00
Kapitał własny 19 739,00 29 526,00 44 649,00 45 234,00 54 345,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 25 750,00 25 750,00 25 750,00 25 750,00 25 750,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,77 1,15 1,73 1,76 2,11
Zysk (strata) na jedną akcję 0,72 1,09 1,67 1,88 2,22