STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

LVC (LIVECHAT)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 25 515,00 26 581,00 27 780,00 29 423,00 30 177,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 17 297,00 17 249,00 16 798,00 18 480,00 18 547,00
Zysk (strata) brutto 17 630,00 17 378,00 16 937,00 18 769,00 18 184,00
Zysk (strata) netto 14 190,00 14 025,00 13 650,00 15 094,00 14 672,00
Aktywa razem 62 880,00 42 552,00 58 661,00 60 273,00 73 718,00
Kapitał własny 58 760,00 38 537,00 52 212,00 53 401,00 68 073,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 25 750,00 25 750,00 25 750,00 25 750,00 25 750,00
Wartość księgowa na jedną akcję 2,28 1,50 2,03 2,07 2,64
Zysk (strata) na jedną akcję 0,55 0,55 0,53 0,59 0,57
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 25 515,00 26 581,00 27 780,00 29 423,00 30 177,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 17 616,00 17 427,00 16 967,00 18 767,00 18 199,00
Zysk (strata) brutto 17 665,00 17 461,00 17 007,00 18 852,00 18 225,00
Zysk (strata) netto 14 226,00 14 102,00 13 740,00 15 178,00 14 714,00
Aktywa razem 63 690,00 43 457,00 59 801,00 61 520,00 75 182,00
Kapitał własny 59 463,00 39 306,00 53 177,00 54 345,00 69 178,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 25 750,00 25 750,00 25 750,00 25 750,00 25 750,00
Wartość księgowa na jedną akcję 2,31 1,53 2,07 2,11 2,69
Zysk (strata) na jedną akcję 0,55 0,55 0,53 0,59 0,57
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 33 044,00 53 032,00 76 254,00 89 426,00 109 299,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 23 138,00 35 571,00 53 263,00 61 572,00 69 823,00
Zysk (strata) brutto 23 029,00 34 904,00 53 276,00 59 748,00 70 713,00
Zysk (strata) netto 18 449,00 27 916,00 42 725,00 48 073,00 56 984,00
Aktywa razem 21 046,00 31 680,00 46 816,00 47 934,00 60 273,00
Kapitał własny 19 585,00 29 219,00 44 134,00 44 569,00 53 401,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 25 750,00 25 750,00 25 750,00 25 750,00 25 750,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,76 1,14 1,71 1,73 2,07
Zysk (strata) na jedną akcję 0,72 1,08 1,66 1,87 2,21
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 33 044,00 53 033,00 76 254,00 89 426,00 109 299,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 23 194,00 34 949,00 53 350,00 61 362,00 70 776,00
Zysk (strata) brutto 23 145,00 35 071,00 53 468,00 59 980,00 70 985,00
Zysk (strata) netto 18 557,00 28 073,00 42 917,00 48 305,00 57 246,00
Aktywa razem 21 288,00 32 076,00 47 533,00 48 644,00 61 520,00
Kapitał własny 19 739,00 29 526,00 44 649,00 45 234,00 54 345,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 25 750,00 25 750,00 25 750,00 25 750,00 25 750,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,77 1,15 1,73 1,76 2,11
Zysk (strata) na jedną akcję 0,72 1,09 1,67 1,88 2,22