STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

YAN (NEPTIS)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 4 593,00 5 673,00 5 413,00 6 099,00 4 647,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 28,00 237,00 690,00 208,00 -373,00
Zysk (strata) brutto 18,00 236,00 680,00 214,00 -360,00
Zysk (strata) netto 18,00 116,00 628,00 68,00 -331,00
Aktywa razem 10 119,00 11 718,00 11 667,00 11 611,00 11 419,00
Kapitał własny 3 486,00 3 602,00 4 229,00 4 297,00 3 969,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 3,49 3,60 4,23 4,30 3,97
Zysk (strata) na jedną akcję 0,02 0,12 0,63 0,07 -0,33
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 10 308,00 13 394,00 16 565,00 19 345,00 21 778,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 204,00 803,00 1 002,00 707,00 1 163,00
Zysk (strata) brutto 196,00 804,00 976,00 661,00 1 149,00
Zysk (strata) netto 185,00 641,00 886,00 457,00 829,00
Aktywa razem 3 309,00 4 450,00 9 941,00 10 163,00 11 611,00
Kapitał własny 1 484,00 2 125,00 3 011,00 3 468,00 4 297,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 1,48 2,13 3,01 3,47 4,30
Zysk (strata) na jedną akcję 0,19 0,64 0,89 0,46 0,83