STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

YAN (NEPTIS)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 4 431,00 5 412,00 4 593,00 5 673,00 5 413,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -45,00 485,00 28,00 237,00 690,00
Zysk (strata) brutto -42,00 463,00 18,00 236,00 680,00
Zysk (strata) netto -42,00 302,00 18,00 116,00 628,00
Aktywa razem 11 262,00 10 163,00 10 119,00 11 718,00 11 667,00
Kapitał własny 3 337,00 3 468,00 3 486,00 3 602,00 4 229,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 3,34 3,47 3,49 3,60 4,23
Zysk (strata) na jedną akcję -0,04 0,30 0,02 0,12 0,63
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 6 524,00 10 308,00 13 394,00 16 565,00 19 345,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 84,00 204,00 803,00 1 002,00 707,00
Zysk (strata) brutto 78,00 196,00 804,00 976,00 661,00
Zysk (strata) netto 70,00 185,00 641,00 886,00 457,00
Aktywa razem 2 749,00 3 309,00 4 450,00 9 941,00 10 163,00
Kapitał własny 1 299,00 1 484,00 2 125,00 3 011,00 3 468,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 1,30 1,48 2,13 3,01 3,47
Zysk (strata) na jedną akcję 0,07 0,19 0,64 0,89 0,46