STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

YAN (NEPTIS)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 5 326,00 4 593,00 5 673,00 5 413,00 6 099,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 357,00 28,00 237,00 690,00 208,00
Zysk (strata) brutto 335,00 18,00 236,00 680,00 214,00
Zysk (strata) netto 131,00 18,00 116,00 628,00 68,00
Aktywa razem 10 163,00 10 119,00 11 718,00 11 667,00 11 611,00
Kapitał własny 3 468,00 3 486,00 3 602,00 4 229,00 4 297,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 3,47 3,49 3,60 4,23 4,30
Zysk (strata) na jedną akcję 0,13 0,02 0,12 0,63 0,07
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 10 308,00 13 394,00 16 565,00 19 345,00 21 778,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 204,00 803,00 1 002,00 707,00 1 163,00
Zysk (strata) brutto 196,00 804,00 976,00 661,00 1 149,00
Zysk (strata) netto 185,00 641,00 886,00 457,00 829,00
Aktywa razem 3 309,00 4 450,00 9 941,00 10 163,00 11 611,00
Kapitał własny 1 484,00 2 125,00 3 011,00 3 468,00 4 297,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 1,48 2,13 3,01 3,47 4,30
Zysk (strata) na jedną akcję 0,19 0,64 0,89 0,46 0,83