STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CDR (CDPROJEKT)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 51 284,00 55 921,00 40 358,00 77 668,00 49 149,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 28 299,00 33 291,00 19 440,00 32 471,00 22 280,00
Zysk (strata) brutto 29 921,00 37 397,00 20 911,00 36 066,00 24 402,00
Zysk (strata) netto 23 722,00 29 831,00 16 304,00 39 594,00 19 344,00
Aktywa razem 934 572,00 944 389,00 965 359,00 1 045 726,00 1 073 674,00
Kapitał własny 878 356,00 910 202,00 929 332,00 971 515,00 993 810,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 96 120,00 96 120,00 96 120,00 96 120,00 96 120,00
Wartość księgowa na jedną akcję 9,14 9,47 9,67 10,11 10,34
Zysk (strata) na jedną akcję 0,25 0,31 0,17 0,41 0,20
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 75 435,00 92 999,00 67 167,00 127 300,00 80 905,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 27 899,00 33 402,00 18 294,00 32 810,00 20 560,00
Zysk (strata) brutto 29 157,00 37 433,00 20 148,00 36 290,00 22 736,00
Zysk (strata) netto 22 892,00 29 538,00 15 487,00 41 417,00 17 797,00
Aktywa razem 999 992,00 1 013 387,00 1 025 968,00 1 126 838,00 1 145 558,00
Kapitał własny 908 628,00 940 280,00 958 832,00 1 002 864,00 1 023 628,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 96 120,00 96 120,00 96 120,00 96 120,00 96 120,00
Wartość księgowa na jedną akcję 9,45 9,78 9,98 10,43 10,65
Zysk (strata) na jedną akcję 0,24 0,31 0,16 0,43 0,19
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 34 455,00 698 225,00 476 152,00 328 235,00 225 232,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 386,00 407 527,00 296 243,00 222 625,00 113 502,00
Zysk (strata) brutto -13 416,00 413 546,00 308 961,00 229 344,00 124 295,00
Zysk (strata) netto -12 407,00 336 200,00 249 702,00 184 613,00 109 451,00
Aktywa razem 208 818,00 604 332,00 828 529,00 912 555,00 1 045 726,00
Kapitał własny 142 264,00 480 087,00 757 576,00 851 680,00 971 515,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 94 950,00 94 950,00 96 120,00 96 120,00 96 120,00
Wartość księgowa na jedną akcję 1,50 5,06 7,88 8,86 10,11
Zysk (strata) na jedną akcję -0,13 3,54 2,60 1,92 1,14
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 96 194,00 798 014,00 583 903,00 463 184,00 362 901,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 010,00 424 193,00 303 627,00 240 940,00 112 392,00
Zysk (strata) brutto 9 340,00 421 585,00 311 938,00 247 405,00 123 033,00
Zysk (strata) netto 5 212,00 342 430,00 250 514,00 200 270,00 109 334,00
Aktywa razem 248 945,00 659 175,00 874 960,00 981 513,00 1 126 838,00
Kapitał własny 168 018,00 513 675,00 776 938,00 882 899,00 1 002 864,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 94 950,00 94 950,00 96 120,00 96 120,00 96 120,00
Wartość księgowa na jedną akcję 1,77 5,41 8,08 9,19 10,43
Zysk (strata) na jedną akcję 0,06 3,61 2,61 2,08 1,14
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
13.08.2013 2015 DM IDM SA 320 300 87 700 -
13.08.2013 2014 DM IDM SA 360 900 121 800 -
13.08.2013 2013 DM IDM SA 163 800 21 500 -
10.02.2012 2012 ING Securities 169 000 31 000 -
10.02.2012 2011 ING Securities 142 000 2 600 -
10.02.2012 2013 ING Securities 187 000 21 000 -
06.10.2011 2011 DM AmerBrokers S.A. 180 000 45 000 -
06.10.2011 2009 DM AmerBrokers S.A. 1 272 -2 325 -
06.10.2011 2010 DM AmerBrokers S.A. 50 446 3 451 -
18.10.2004 2004 zarząd 300 000 Spółka osiągnie kilkumilionowy zysk netto