STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

APL (AMPLI)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 1 240,00 1 832,00 1 507,00 1 526,00 1 712,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 111,00 131,00 172,00 89,00 132,00
Zysk (strata) brutto 112,00 -313,00 177,00 -383,00 212,00
Zysk (strata) netto 112,00 -313,00 177,00 -383,00 212,00
Aktywa razem 12 988,00 13 148,00 13 216,00 13 348,00 13 482,00
Kapitał własny -5 348,00 -5 661,00 -5 484,00 -5 866,00 -5 655,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 3 282,00 3 282,00 3 282,00 3 282,00 3 282,00
Wartość księgowa na jedną akcję -1,63 -1,73 -1,67 -1,79 -1,72
Zysk (strata) na jedną akcję 0,03 -0,10 0,05 -0,12 0,07
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'13 IIIQ'13 IVQ'13 IQ'14 IIQ'14
Przychody netto ze sprzedaży 14 399,00 17 706,00 21 622,00 15 266,00 12 800,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -58,00 -2 860,00 -261,00 26,00 -5 245,00
Zysk (strata) brutto -187,00 -3 009,00 -572,00 -61,00 -4 952,00
Zysk (strata) netto -184,00 -3 038,00 -271,00 -64,00 -5 039,00
Aktywa razem 38 139,00 40 007,00 39 068,00 38 927,00 30 576,00
Kapitał własny 10 156,00 7 060,00 6 799,00 7 333,00 2 294,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 3 282,00 3 282,00 3 282,00 3 282,00 3 282,00
Wartość księgowa na jedną akcję 3,09 2,15 2,07 2,23 0,70
Zysk (strata) na jedną akcję -0,06 -0,93 -0,08 -0,02 -1,54
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 6 830,00 4 997,00 4 555,00 5 066,00 6 105,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -236,00 510,00 267,00 393,00 504,00
Zysk (strata) brutto -554,00 -459,00 -558,00 -555,00 -407,00
Zysk (strata) netto -556,00 -459,00 -558,00 -555,00 -407,00
Aktywa razem 11 795,00 11 953,00 12 359,00 12 725,00 13 348,00
Kapitał własny -3 887,00 -4 347,00 -4 905,00 -5 460,00 -5 866,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 3 282,00 3 282,00 3 282,00 3 282,00 3 282,00
Wartość księgowa na jedną akcję -1,18 -1,32 -1,50 -1,66 -1,79
Zysk (strata) na jedną akcję -0,17 -0,14 -0,17 -0,17 -0,12
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2009 2010 2011 2012 2013
Przychody netto ze sprzedaży 78 723,00 88 307,00 88 334,00 80 696,00 69 275,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 360,00 1 554,00 1 386,00 -531,00 -3 525,00
Zysk (strata) brutto 952,00 1 172,00 908,00 -710,00 -4 254,00
Zysk (strata) netto 676,00 861,00 661,00 -862,00 -4 009,00
Aktywa razem 40 376,00 47 539,00 45 938,00 38 709,00 39 068,00
Kapitał własny 10 177,00 11 043,00 11 724,00 10 892,00 6 799,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 3 282,00 3 282,00 3 282,00 3 282,00 3 282,00
Wartość księgowa na jedną akcję 3,10 3,37 3,57 3,32 2,07
Zysk (strata) na jedną akcję 0,21 0,26 0,20 -0,26 -1,22
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
05.11.2004 2003 zarząd 47 280 262 -
05.11.2004 2004 zarząd 100 000 1 700 -
25.04.1997 1999 zarząd 120 000 3 340 -