STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

TNX (TALANX)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ' IQ' IVQ'12 IVQ'13 IVQ'14
Składka na udziale własnym - - 0,00 0,00 0,00
Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych - - 0,00 0,00 0,00
Przychody z lokat - - 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) brutto - - 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) netto - - 0,00 0,00 0,00
Aktywa razem - - 7 982 818,00 7 909 620,00 8 871 127,00
Kapitał własny - - 5 116 453,00 5 223 511,00 5 318 355,00
Liczba akcji - - 252 797,63 252 797,63 252 797,63
Wartość księgowa na jedną akcję - - 20,24 20,66 21,04
Zysk (strata) na jedną akcję - - 0,00 0,00 0,00
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Składka na udziale własnym 7 733 000,00 7 842 000,00 8 075 000,00 8 269 000,00 8 868 000,00
Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych 867 000,00 988 000,00 997 000,00 1 170 000,00 1 167 000,00
Przychody z lokat -179 000,00 -327 000,00 -339 000,00 -555 000,00 -533 000,00
Zysk (strata) brutto 519 000,00 571 000,00 580 000,00 571 000,00 518 000,00
Zysk (strata) netto 215 000,00 235 000,00 242 000,00 265 000,00 181 000,00
Aktywa razem 162 188 000,00 172 001 000,00 173 608 000,00 179 599 000,00 177 594 000,00
Kapitał własny 8 713 000,00 9 562 000,00 9 617 000,00 10 232 000,00 10 149 000,00
Liczba akcji 252 797,63 252 797,63 252 797,63 252 797,63 252 797,63
Wartość księgowa na jedną akcję 34,47 37,83 38,04 40,48 40,15
Zysk (strata) na jedną akcję 0,85 0,93 0,96 1,05 0,72
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2012 2013 2014
Składka na udziale własnym - - 0,00 0,00 0,00
Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych - - 208 143,00 381 769,00 309 772,00
Przychody z lokat - - -188 366,00 -168 493,00 -685 076,00
Zysk (strata) brutto - - 125 402,00 392 231,00 385 104,00
Zysk (strata) netto - - 130 917,00 369 213,00 398 201,00
Aktywa razem - - 7 982 818,00 7 909 620,00 8 871 127,00
Kapitał własny - - 5 116 453,00 5 223 511,00 5 318 355,00
Liczba akcji - - 252 797,63 252 797,63 252 797,63
Wartość księgowa na jedną akcję - - 20,24 20,66 21,04
Zysk (strata) na jedną akcję - - 0,52 1,46 1,58
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Składka na udziale własnym 25 937 000,00 25 736 000,00 27 418 000,00 29 574 000,00 33 054 000,00
Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych 3 933 000,00 4 023 000,00 4 478 000,00 3 767 000,00 4 323 000,00
Przychody z lokat -1 332 000,00 -1 433 000,00 -2 540 000,00 -1 550 000,00 -1 754 000,00
Zysk (strata) brutto 2 021 000,00 2 160 000,00 1 656 000,00 1 862 000,00 2 239 000,00
Zysk (strata) netto 734 000,00 903 000,00 671 000,00 703 000,00 923 000,00
Aktywa razem 152 760 000,00 156 626 000,00 158 397 000,00 162 188 000,00 177 594 000,00
Kapitał własny 8 282 000,00 9 038 000,00 8 813 000,00 8 713 000,00 10 149 000,00
Liczba akcji 252 797,63 252 797,63 252 797,63 252 797,63 252 797,63
Wartość księgowa na jedną akcję 32,76 35,75 34,86 34,47 40,15
Zysk (strata) na jedną akcję 2,90 3,57 2,65 2,78 3,65