STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

JJO (JJAUTO)


RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'11 IVQ'12 IIQ'13 IVQ'13 IIQ'14
Przychody netto ze sprzedaży 0,00 0,00 29 962,00 0,00 30 786,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 0,00 0,00 6 609,00 0,00 7 271,00
Zysk (strata) brutto 0,00 0,00 6 606,00 0,00 7 282,00
Zysk (strata) netto 0,00 0,00 4 911,00 0,00 5 455,00
Aktywa razem 37 165,00 48 914,00 0,00 69 535,00 79 659,00
Kapitał własny 25 822,00 41 137,00 0,00 57 370,00 66 399,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 777,78 1 777,78 1 777,78 1 777,78 9 777,78
Wartość księgowa na jedną akcję 14,53 23,14 0,00 32,27 6,79
Zysk (strata) na jedną akcję 0,00 0,00 2,76 0,00 0,56
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2011 2012 2013
Przychody netto ze sprzedaży - - 70 566,00 92 524,00 108 534,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - - 15 210,00 20 261,00 22 977,00
Zysk (strata) brutto - - 15 168,00 20 188,00 22 966,00
Zysk (strata) netto - - 10 911,00 14 920,00 17 062,00
Aktywa razem - - 37 165,00 48 914,00 69 535,00
Kapitał własny - - 25 822,00 41 137,00 57 370,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - - 1 777,78 1 777,78 1 777,78
Wartość księgowa na jedną akcję - - 14,53 23,14 32,27
Zysk (strata) na jedną akcję - - 6,14 8,39 9,60