STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

BDZ (BEDZIN)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 568,00 576,00 1 294,00 565,00 698,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 274,00 111,00 862,00 83,00 428,00
Zysk (strata) brutto -480,00 1 048,00 116,00 170,00 -264,00
Zysk (strata) netto -441,00 906,00 161,00 -508,00 -214,00
Aktywa razem 156 646,00 155 490,00 156 150,00 153 932,00 153 549,00
Kapitał własny 92 111,00 93 017,00 93 178,00 92 670,00 92 456,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 3 149,20 3 149,20 3 149,20 3 149,20 3 149,20
Wartość księgowa na jedną akcję 29,25 29,54 29,59 29,43 29,36
Zysk (strata) na jedną akcję -0,14 0,29 0,05 -0,16 -0,07
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 68 465,00 25 383,00 48 259,00 64 942,00 65 246,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 377,00 -54,00 229,00 9 240,00 13 911,00
Zysk (strata) brutto 8 594,00 -2 619,00 -5 222,00 4 026,00 9 788,00
Zysk (strata) netto 6 574,00 -1 638,00 -4 113,00 1 993,00 8 030,00
Aktywa razem 715 816,00 707 927,00 711 430,00 662 587,00 663 314,00
Kapitał własny 176 268,00 174 666,00 170 553,00 172 242,00 180 272,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 3 149,20 3 149,20 3 149,20 3 149,20 3 149,20
Wartość księgowa na jedną akcję 55,97 55,46 54,16 54,69 57,24
Zysk (strata) na jedną akcję 2,09 -0,52 -1,31 0,63 2,55
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 75 996,00 287,00 2 610,00 2 444,00 3 003,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 036,00 -317,00 1 488,00 875,00 1 330,00
Zysk (strata) brutto 7 778,00 -129,00 372,00 867,00 854,00
Zysk (strata) netto 6 261,00 148,00 322,00 730,00 118,00
Aktywa razem 94 510,00 134 586,00 157 922,00 156 355,00 153 932,00
Kapitał własny 91 353,00 91 501,00 91 822,00 92 552,00 92 670,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 3 149,20 3 149,20 3 149,20 3 149,20 3 149,20
Wartość księgowa na jedną akcję 29,01 29,06 29,16 29,39 29,43
Zysk (strata) na jedną akcję 1,99 0,05 0,10 0,23 0,04
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 135 965,00 164 877,00 190 469,00 204 757,00 207 049,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 21 249,00 32 186,00 41 412,00 39 835,00 22 792,00
Zysk (strata) brutto 21 450,00 17 981,00 24 502,00 19 245,00 4 779,00
Zysk (strata) netto 17 313,00 14 448,00 19 459,00 14 346,00 2 816,00
Aktywa razem 173 054,00 705 405,00 726 586,00 710 374,00 662 587,00
Kapitał własny 121 139,00 136 097,00 155 739,00 169 694,00 172 242,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 3 149,20 3 149,20 3 149,20 3 149,20 3 149,20
Wartość księgowa na jedną akcję 38,47 43,22 49,45 53,89 54,69
Zysk (strata) na jedną akcję 5,50 4,59 6,18 4,56 0,89
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
12.05.2003 2003 zarząd 6 000 Wyniki finansowe za 2003 r.będą zblizone do ubiegłorocznych. Pozytywnie na wynik wpłynie około 1,1 mln zł kary od Alstom.
24.06.1999 1999 zarząd 107 300 900 -
23.10.1998 1999 Nomura 94 400 6 500 -