STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CLN (CLNPHARMA)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 31 696,00 35 142,00 27 091,00 24 168,00 23 999,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 084,00 10 248,00 6 679,00 -247,00 1 616,00
Zysk (strata) brutto 8 368,00 10 687,00 7 101,00 75,00 1 731,00
Zysk (strata) netto 8 291,00 6 267,00 6 490,00 1 671,00 2 133,00
Aktywa razem 552 800,00 563 668,00 587 252,00 584 529,00 581 494,00
Kapitał własny 453 215,00 448 729,00 455 219,00 442 272,00 444 906,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 10,07 9,97 10,12 9,83 9,89
Zysk (strata) na jedną akcję 0,18 0,14 0,14 0,04 0,05
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 98 099,00 107 540,00 128 778,00 107 120,00 125 245,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 29 812,00 47 199,00 47 057,00 25 991,00 35 611,00
Zysk (strata) brutto 58 156,00 46 502,00 46 787,00 30 913,00 37 494,00
Zysk (strata) netto 52 207,00 37 180,00 37 807,00 25 615,00 29 697,00
Aktywa razem 105 435,00 168 289,00 464 321,00 525 050,00 563 668,00
Kapitał własny 69 619,00 100 817,00 402 501,00 439 847,00 448 729,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 30 000,00 30 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 2,32 3,36 8,94 9,77 9,97
Zysk (strata) na jedną akcję 1,74 1,24 0,84 0,57 0,66