STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CLN (CLNPHARMA)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 27 091,00 24 168,00 23 999,00 26 989,00 30 858,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 679,00 -247,00 1 616,00 -1 150,00 9 638,00
Zysk (strata) brutto 7 101,00 75,00 1 731,00 -1 099,00 9 641,00
Zysk (strata) netto 6 490,00 1 671,00 2 133,00 1 641,00 9 413,00
Aktywa razem 587 252,00 584 529,00 581 494,00 591 346,00 570 419,00
Kapitał własny 455 219,00 442 272,00 444 906,00 445 041,00 425 511,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 10,12 9,83 9,89 9,89 9,46
Zysk (strata) na jedną akcję 0,14 0,04 0,05 0,04 0,21
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 107 540,00 128 778,00 107 120,00 125 245,00 102 247,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 47 199,00 47 057,00 25 991,00 35 611,00 6 898,00
Zysk (strata) brutto 46 502,00 46 787,00 30 913,00 37 494,00 7 809,00
Zysk (strata) netto 37 180,00 37 807,00 25 615,00 29 697,00 11 935,00
Aktywa razem 168 289,00 464 321,00 525 050,00 563 668,00 591 346,00
Kapitał własny 100 817,00 402 501,00 439 847,00 448 729,00 445 041,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 30 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 3,36 8,94 9,77 9,97 9,89
Zysk (strata) na jedną akcję 1,24 0,84 0,57 0,66 0,27