STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

BDL (BUDOPOL)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'14 IVQ'14 IQ'15 IIQ'15 IIIQ'15
Przychody netto ze sprzedaży 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -186,00 -46,00 -22,00 -10,00 -55,00
Zysk (strata) brutto -169,00 14,00 -17,00 -2,00 -53,00
Zysk (strata) netto -169,00 14,00 -17,00 -2,00 -53,00
Aktywa razem 1 468,00 1 564,00 1 543,00 1 015,00 923,00
Kapitał własny -15 005,00 -14 940,00 -14 957,00 -14 959,00 -15 012,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 52 000,00 52 000,00 52 000,00 52 000,00 52 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję -0,29 -0,29 -0,29 -0,29 -0,29
Zysk (strata) na jedną akcję -0,00 0,00 0,00 0,00 -0,00
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'13 IVQ'13 IQ'14 IIQ'14 IIIQ'14
Przychody netto ze sprzedaży 1 006,00 956,00 804,00 849,00 533,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -573,00 -17 260,00 -1 028,00 -9 780,00 -359,00
Zysk (strata) brutto -2 474,00 -2 277,00 -1 445,00 -10 129,00 -830,00
Zysk (strata) netto 10 501,00 -17 045,00 -1 447,00 -10 129,00 -895,00
Aktywa razem 63 883,00 57 302,00 56 757,00 56 584,00 56 435,00
Kapitał własny 21 623,00 4 578,00 3 132,00 -7 425,00 -8 129,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 200 000,00 5 200 000,00 5 200 000,00 52 000,00 52 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,00 0,00 0,00 -0,14 -0,16
Zysk (strata) na jedną akcję 0,00 -0,00 0,00 -0,20 -0,02
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2010 2011 2012 2013 2014
Przychody netto ze sprzedaży 68 940,00 21 462,00 7 792,00 481,00 26,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 286,00 -2 878,00 -2 963,00 -12 109,00 -715,00
Zysk (strata) brutto 2 161,00 2 130,00 -2 541,00 -56 612,00 -9 415,00
Zysk (strata) netto 1 832,00 1 416,00 -2 504,00 -56 876,00 -9 415,00
Aktywa razem 73 592,00 83 621,00 37 047,00 10 965,00 1 564,00
Kapitał własny 55 084,00 63 600,00 24 660,00 -5 671,00 -14 940,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 200 000,00 5 200 000,00 5 200 000,00 5 200 000,00 52 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,01 0,01 0,01 -0,00 -0,29
Zysk (strata) na jedną akcję 0,00 0,00 0,00 -0,01 -0,18
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2009 2010 2011 2012 2013
Przychody netto ze sprzedaży 69 175,00 130 066,00 159 998,00 98 396,00 16 759,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 380,00 3 739,00 6 387,00 -20 907,00 -20 119,00
Zysk (strata) brutto 3 735,00 6 329,00 10 527,00 -40 190,00 -11 211,00
Zysk (strata) netto 2 928,00 5 984,00 9 593,00 -48 678,00 -13 153,00
Aktywa razem 74 895,00 95 917,00 124 381,00 102 384,00 57 302,00
Kapitał własny 50 300,00 56 565,00 66 347,00 17 732,00 4 578,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 200 000,00 5 200 000,00 5 200 000,00 5 200 000,00 5 200 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00
Zysk (strata) na jedną akcję 0,00 0,00 0,00 -0,01 -0,00
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
27.04.2001 2001 zarząd 60 000 835 Zysk netto o prawie 60 proc.wyższy niż rok wcześniej, zysk operacyjny ma wynieść 1,06 mln zł, a zysk brutto 1,16 mln zł.
27.04.2001 2000 zarząd 48 500 526 -
30.05.1999 1999 zarząd 1 230 -
23.02.1999 1999 zarząd 45 000 1 230 -
06.01.1999 1999 zarząd 39 500 1 040 -