STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

AML (ALUMETAL)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 2 773,00 2 740,00 1 961,00 3 030,00 2 529,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -523,00 -69,00 -653,00 209,00 -563,00
Zysk (strata) brutto -515,00 64 710,00 -646,00 201,00 -522,00
Zysk (strata) netto -510,00 64 703,00 -584,00 112,00 -527,00
Aktywa razem 291 343,00 289 368,00 287 093,00 284 967,00 284 025,00
Kapitał własny 257 007,00 258 481,00 258 159,00 258 382,00 258 095,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 15 479,49 15 479,49 15 479,49 15 479,49 15 479,49
Wartość księgowa na jedną akcję 16,60 16,70 16,68 16,69 16,67
Zysk (strata) na jedną akcję -0,03 4,18 -0,04 0,01 -0,03
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 406 431,00 367 820,00 309 051,00 300 507,00 322 093,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 16 318,00 17 725,00 14 678,00 14 649,00 18 065,00
Zysk (strata) brutto 16 909,00 16 638,00 13 162,00 15 405,00 15 150,00
Zysk (strata) netto 15 022,00 13 150,00 10 133,00 12 145,00 11 753,00
Aktywa razem 859 189,00 779 762,00 784 827,00 765 943,00 880 447,00
Kapitał własny 549 196,00 498 018,00 508 241,00 519 793,00 531 084,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 15 479,49 15 479,49 15 479,49 15 479,49 15 479,49
Wartość księgowa na jedną akcję 35,48 32,17 32,83 33,58 34,31
Zysk (strata) na jedną akcję 0,97 0,85 0,66 0,79 0,76
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 11 803,00 14 821,00 13 765,00 16 200,00 10 505,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 039,00 -510,00 -375,00 -1 020,00 -1 036,00
Zysk (strata) brutto 55 982,00 77 325,00 40 211,00 43 988,00 63 750,00
Zysk (strata) netto 56 256,00 77 453,00 40 142,00 43 917,00 63 721,00
Aktywa razem 227 960,00 306 343,00 301 822,00 293 362,00 284 967,00
Kapitał własny 215 753,00 259 238,00 257 539,00 257 172,00 258 382,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 15 228,21 15 378,98 15 479,49 15 479,49 15 479,49
Wartość księgowa na jedną akcję 14,17 16,86 16,64 16,61 16,69
Zysk (strata) na jedną akcję 3,69 5,04 2,59 2,84 4,12
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 1 441 886,00 1 271 836,00 1 456 241,00 1 655 340,00 1 383 808,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 86 429,00 92 708,00 68 868,00 90 840,00 63 369,00
Zysk (strata) brutto 80 240,00 93 821,00 67 517,00 90 545,00 62 114,00
Zysk (strata) netto 74 733,00 89 944,00 70 685,00 74 346,00 50 450,00
Aktywa razem 610 960,00 743 353,00 841 828,00 865 757,00 765 943,00
Kapitał własny 421 397,00 479 635,00 503 811,00 533 745,00 519 793,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 15 228,21 15 378,98 15 479,49 15 479,49 15 479,49
Wartość księgowa na jedną akcję 27,67 31,19 32,55 34,48 33,58
Zysk (strata) na jedną akcję 4,91 5,85 4,57 4,80 3,26
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
01.08.2018 2019 Noble Securities 1 848 000 9 100 -
01.08.2018 2018 Noble Securities 1 767 000 9 600 -
01.08.2018 2020 Noble Securities 1 913 000 8 700 -
07.04.2015 2015 BESI 1 289 700 66 500 -
07.04.2015 2016 1 322 800 67 600 -
01.04.2015 2013 BESI 1 015 300 35 800 -
01.04.2015 2014 BESI 1 235 300 58 900 -