STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

AML (ALUMETAL)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 4 465,00 3 950,00 3 918,00 2 773,00 2 740,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 11,00 -56,00 -868,00 -523,00 -69,00
Zysk (strata) brutto 45 043,00 -24,00 -926,00 -515,00 64 710,00
Zysk (strata) netto 44 977,00 -71,00 -855,00 -510,00 64 703,00
Aktywa razem 344 581,00 296 434,00 293 362,00 291 343,00 289 368,00
Kapitał własny 257 592,00 257 741,00 257 172,00 257 007,00 258 481,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 15 479,49 15 479,49 15 479,49 15 479,49 15 479,49
Wartość księgowa na jedną akcję 16,64 16,65 16,61 16,60 16,70
Zysk (strata) na jedną akcję 2,91 -0,01 -0,06 -0,03 4,18
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 450 383,00 416 309,00 360 305,00 406 431,00 367 820,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 32 241,00 21 380,00 14 583,00 16 318,00 17 725,00
Zysk (strata) brutto 30 397,00 21 444,00 15 823,00 16 909,00 16 638,00
Zysk (strata) netto 24 992,00 20 194,00 3 647,00 15 022,00 13 150,00
Aktywa razem 920 069,00 874 411,00 865 757,00 859 189,00 779 762,00
Kapitał własny 508 698,00 528 711,00 533 745,00 549 196,00 498 018,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 15 479,49 15 479,49 15 479,49 15 479,49 15 479,49
Wartość księgowa na jedną akcję 32,86 34,16 34,48 35,48 32,17
Zysk (strata) na jedną akcję 1,62 1,31 0,24 0,97 0,85
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 10 349,00 11 803,00 14 821,00 13 765,00 16 200,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 650,00 -2 039,00 -510,00 -375,00 -1 020,00
Zysk (strata) brutto 1 473,00 55 982,00 77 325,00 40 211,00 43 988,00
Zysk (strata) netto 1 529,00 56 256,00 77 453,00 40 142,00 43 917,00
Aktywa razem 186 439,00 227 960,00 306 343,00 301 822,00 293 362,00
Kapitał własny 182 369,00 215 753,00 259 238,00 257 539,00 257 172,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 15 077,44 15 228,21 15 378,98 15 479,49 15 479,49
Wartość księgowa na jedną akcję 12,10 14,17 16,86 16,64 16,61
Zysk (strata) na jedną akcję 0,10 3,69 5,04 2,59 2,84
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 1 235 308,00 1 441 886,00 1 271 836,00 1 456 241,00 1 655 340,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 58 974,00 86 429,00 92 708,00 68 868,00 90 840,00
Zysk (strata) brutto 59 540,00 80 240,00 93 821,00 67 517,00 90 545,00
Zysk (strata) netto 58 902,00 74 733,00 89 944,00 70 685,00 74 346,00
Aktywa razem 535 873,00 610 960,00 743 353,00 841 828,00 865 757,00
Kapitał własny 324 793,00 421 397,00 479 635,00 503 811,00 533 745,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 15 077,44 15 228,21 15 378,98 15 479,49 15 479,49
Wartość księgowa na jedną akcję 21,54 27,67 31,19 32,55 34,48
Zysk (strata) na jedną akcję 3,91 4,91 5,85 4,57 4,80
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
01.08.2018 2019 Noble Securities 1 848 000 9 100 -
01.08.2018 2018 Noble Securities 1 767 000 9 600 -
01.08.2018 2020 Noble Securities 1 913 000 8 700 -
07.04.2015 2015 BESI 1 289 700 66 500 -
07.04.2015 2016 1 322 800 67 600 -
01.04.2015 2013 BESI 1 015 300 35 800 -
01.04.2015 2014 BESI 1 235 300 58 900 -