STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ALI (ALTUSTFI)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 25 813,00 17 818,00 3 726,00 3 805,00 668,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 451,00 -4 390,00 -2 354,00 -10 369,00 -1 481,00
Zysk (strata) brutto -1 153,00 -4 089,00 -2 229,00 -9 735,00 -1 683,00
Zysk (strata) netto -1 580,00 -3 857,00 -2 223,00 -9 724,00 -1 656,00
Aktywa razem 124 943,00 117 486,00 113 573,00 108 150,00 53 291,00
Kapitał własny 114 501,00 110 321,00 107 867,00 98 022,00 44 326,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 46 550,00 46 550,00 46 550,00 46 550,00 46 550,00
Wartość księgowa na jedną akcję 2,46 2,37 2,32 2,11 0,95
Zysk (strata) na jedną akcję -0,03 -0,08 -0,05 -0,21 -0,04
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 45 817,00 35 528,00 20 223,00 19 542,00 15 974,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 518,00 3 060,00 4 266,00 -5 856,00 2 075,00
Zysk (strata) brutto 4 891,00 3 481,00 4 688,00 -4 869,00 1 488,00
Zysk (strata) netto 2 484,00 1 885,00 2 545,00 -5 747,00 558,00
Aktywa razem 184 064,00 179 044,00 177 878,00 173 333,00 119 939,00
Kapitał własny 145 361,00 146 922,00 149 236,00 143 368,00 91 886,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 46 550,00 46 550,00 46 550,00 46 550,00 46 550,00
Wartość księgowa na jedną akcję 3,12 3,16 3,21 3,08 1,97
Zysk (strata) na jedną akcję 0,05 0,04 0,06 -0,12 0,01
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 239 592,00 335 078,00 350 234,00 232 395,00 51 162,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 70 720,00 88 191,00 96 514,00 49 119,00 -18 564,00
Zysk (strata) brutto 75 351,00 93 081,00 100 348,00 49 134,00 -17 206,00
Zysk (strata) netto 61 685,00 74 299,00 79 852,00 39 851,00 -17 384,00
Aktywa razem 315 199,00 306 562,00 185 002,00 131 365,00 108 150,00
Kapitał własny 279 438,00 135 125,00 150 475,00 116 496,00 98 022,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 59 908,95 59 960,00 46 550,00 46 550,00 46 550,00
Wartość księgowa na jedną akcję 4,66 2,25 3,23 2,50 2,11
Zysk (strata) na jedną akcję 1,03 1,24 1,72 0,86 -0,37
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży - 335 078,00 370 705,00 287 822,00 121 110,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - 88 191,00 99 577,00 61 052,00 5 988,00
Zysk (strata) brutto - 93 081,00 120 015,00 60 884,00 8 191,00
Zysk (strata) netto - 74 299,00 99 949,00 49 719,00 1 167,00
Aktywa razem - 306 562,00 219 706,00 178 906,00 173 333,00
Kapitał własny - 135 125,00 170 572,00 143 292,00 143 368,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - 59 960,00 46 550,00 46 550,00 46 550,00
Wartość księgowa na jedną akcję - 2,25 3,66 3,08 3,08
Zysk (strata) na jedną akcję - 1,24 2,15 1,07 0,03