STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ALI (ALTUSTFI)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 57 004,00 35 069,00 25 813,00 17 818,00 3 726,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 863,00 -3 819,00 -1 451,00 -4 390,00 -2 354,00
Zysk (strata) brutto 10 272,00 -3 743,00 -1 153,00 -4 089,00 -2 229,00
Zysk (strata) netto 8 179,00 -2 761,00 -1 580,00 -3 857,00 -2 223,00
Aktywa razem 142 081,00 131 365,00 124 943,00 117 486,00 113 573,00
Kapitał własny 119 777,00 116 496,00 114 501,00 110 321,00 107 867,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 46 550,00 46 550,00 46 550,00 46 550,00 46 550,00
Wartość księgowa na jedną akcję 2,57 2,50 2,46 2,37 2,32
Zysk (strata) na jedną akcję 0,18 -0,06 -0,03 -0,08 -0,05
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 70 846,00 47 427,00 45 817,00 35 528,00 20 223,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 14 586,00 -1 969,00 4 518,00 3 060,00 4 266,00
Zysk (strata) brutto 13 405,00 -2 411,00 4 891,00 3 481,00 4 688,00
Zysk (strata) netto 10 263,00 321,00 2 484,00 1 885,00 2 545,00
Aktywa razem 184 317,00 178 906,00 184 064,00 179 044,00 177 878,00
Kapitał własny 143 491,00 143 292,00 145 361,00 146 922,00 149 236,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 46 550,00 46 550,00 46 550,00 46 550,00 46 550,00
Wartość księgowa na jedną akcję 3,08 3,08 3,12 3,16 3,21
Zysk (strata) na jedną akcję 0,22 0,01 0,05 0,04 0,06
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 90 505,00 239 592,00 335 078,00 350 234,00 232 395,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 41 673,00 70 720,00 88 191,00 96 514,00 49 119,00
Zysk (strata) brutto 44 478,00 75 351,00 93 081,00 100 348,00 49 134,00
Zysk (strata) netto 36 154,00 61 685,00 74 299,00 79 852,00 39 851,00
Aktywa razem 220 279,00 315 199,00 306 562,00 185 002,00 131 365,00
Kapitał własny 203 528,00 279 438,00 135 125,00 150 475,00 116 496,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 57 690,00 59 908,95 59 960,00 46 550,00 46 550,00
Wartość księgowa na jedną akcję 3,53 4,66 2,25 3,23 2,50
Zysk (strata) na jedną akcję 0,63 1,03 1,24 1,72 0,86
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży - - 335 078,00 370 705,00 287 822,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - - 88 191,00 99 577,00 61 052,00
Zysk (strata) brutto - - 93 081,00 120 015,00 60 884,00
Zysk (strata) netto - - 74 299,00 99 949,00 49 719,00
Aktywa razem - - 306 562,00 219 706,00 178 906,00
Kapitał własny - - 135 125,00 170 572,00 143 292,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - - 59 960,00 46 550,00 46 550,00
Wartość księgowa na jedną akcję - - 2,25 3,66 3,08
Zysk (strata) na jedną akcję - - 1,24 2,15 1,07