STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

FON


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 517,00 504,00 -1 130,00 31,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -845,00 -253,00 843,00 172,00 0,00
Zysk (strata) brutto -2 010,00 -232,00 474,00 176,00 0,00
Zysk (strata) netto -1 973,00 -226,00 484,00 176,00 0,00
Aktywa razem 14 397,00 50 524,00 9 338,00 10 454,00 9 677,00
Kapitał własny 14 365,00 50 413,00 9 324,00 10 430,00 9 665,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,21 0,72 0,13 0,15 0,14
Zysk (strata) na jedną akcję -0,03 -0,00 0,01 0,00 0,00
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'13 IIQ'13 IIIQ'13 IIQ'14 IIIQ'14
Przychody netto ze sprzedaży 65,00 36,00 4 865,00 0,00 483,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -240,00 -2 597,00 -293,00 0,00 99,00
Zysk (strata) brutto -5 242,00 -10 659,00 19 322,00 0,00 408,00
Zysk (strata) netto -2 487,00 -9 684,00 11 331,00 0,00 -36 331,00
Aktywa razem 179 954,00 170 969,00 166 875,00 177 980,00 138 399,00
Kapitał własny 127 152,00 115 877,00 136 242,00 159 751,00 123 420,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 916 395,57 916 395,57 916 395,57 916 454,55 916 454,55
Wartość księgowa na jedną akcję 0,14 0,13 0,15 0,17 0,14
Zysk (strata) na jedną akcję -0,00 -0,01 0,01 0,00 -0,04
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 4 254,00 1 815,00 2 186,00 574,00 452,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 659,00 918,00 1 188,00 -1 367,00 -577,00
Zysk (strata) brutto -27 920,00 -89 947,00 -2 240,00 -1 568,00 -2 086,00
Zysk (strata) netto -27 123,00 -71 817,00 -2 949,00 -1 426,00 -2 086,00
Aktywa razem 245 938,00 84 033,00 66 406,00 15 608,00 9 338,00
Kapitał własny 209 471,00 78 823,00 65 694,00 15 561,00 9 324,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 909 090,91 690 909,09 690 909,09 318 181,82 70 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,23 0,11 0,10 0,05 0,13
Zysk (strata) na jedną akcję -0,03 -0,10 -0,00 -0,00 -0,03
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2008 2009 2010 2011 2012
Przychody netto ze sprzedaży 4 959,00 738,00 909,00 378,00 257,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 037,00 -1 462,00 -863,00 -715,00 -1 124,00
Zysk (strata) brutto -1 216,00 -1 451,00 9 617,00 15 180,00 -14 363,00
Zysk (strata) netto -1 221,00 -1 451,00 4 993,00 15 419,00 -12 869,00
Aktywa razem 7 882,00 4 925,00 28 186,00 88 671,00 88 712,00
Kapitał własny 4 992,00 3 740,00 17 535,00 69 304,00 62 611,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 148 821,85 29 764,37 98 210,73 305 454,55 307 045,46
Wartość księgowa na jedną akcję 0,03 0,13 0,18 0,23 0,20
Zysk (strata) na jedną akcję -0,01 -0,05 0,05 0,05 -0,04
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
28.12.2000 2000 zarząd 41 300 50 Korekta prognoz spowodowana jest wysokimi kosztami finansowymi, trudna sytuacja w transporcie międzynarodowym.
08.03.2000 2000 zarząd 43 947 2 990 -
06.12.1999 1999 zarząd 30 000 900 -
30.08.1999 1999 zarząd 30 370 1 600 -
30.09.1998 1999 zarząd 30 050 2 700 -