STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

EXC (EXCELLENC)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 13 648,00 13 148,00 11 660,00 10 811,00 10 926,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 89,00 138,00 -341,00 270,00 -82,00
Zysk (strata) brutto 65,00 79,00 -371,00 130,00 -170,00
Zysk (strata) netto 88,00 102,00 -389,00 158,00 -147,00
Aktywa razem 35 102,00 37 018,00 37 017,00 36 491,00 37 173,00
Kapitał własny 18 128,00 18 230,00 17 820,00 17 978,00 17 831,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 157 730,00 157 730,00 157 730,00 157 730,00 157 730,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11
Zysk (strata) na jedną akcję 0,00 0,00 -0,00 0,00 -0,00
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 34 377,00 35 952,00 34 938,00 40 917,00 50 884,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 034,00 1 862,00 562,00 748,00 122,00
Zysk (strata) brutto 1 837,00 1 854,00 526,00 665,00 -56,00
Zysk (strata) netto 1 716,00 1 775,00 556,00 638,00 -5,00
Aktywa razem 29 698,00 32 701,00 30 556,00 31 379,00 37 017,00
Kapitał własny 17 865,00 19 640,00 18 146,00 17 824,00 17 820,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 157 730,00 157 730,00 157 730,00 157 730,00 157 730,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,11 0,13 0,12 0,11 0,11
Zysk (strata) na jedną akcję 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00