STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

EXC (EXCELLENC)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 10 811,00 10 926,00 11 834,00 12 772,00 10 620,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 270,00 -82,00 -466,00 484,00 164,00
Zysk (strata) brutto 130,00 -170,00 -586,00 634,00 22,00
Zysk (strata) netto 158,00 -147,00 -563,00 679,00 25,00
Aktywa razem 36 491,00 37 173,00 35 915,00 37 124,00 36 077,00
Kapitał własny 17 978,00 17 831,00 17 269,00 17 928,00 17 953,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 157 730,00 157 730,00 157 730,00 157 730,00 157 730,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11
Zysk (strata) na jedną akcję 0,00 -0,00 -0,00 0,00 0,00
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 35 952,00 34 938,00 40 917,00 50 884,00 46 343,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 862,00 562,00 748,00 122,00 208,00
Zysk (strata) brutto 1 854,00 526,00 665,00 -56,00 8,00
Zysk (strata) netto 1 775,00 556,00 638,00 -5,00 108,00
Aktywa razem 32 701,00 30 556,00 31 379,00 37 017,00 37 124,00
Kapitał własny 19 640,00 18 146,00 17 824,00 17 820,00 17 928,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 157 730,00 157 730,00 157 730,00 157 730,00 157 730,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,13 0,12 0,11 0,11 0,11
Zysk (strata) na jedną akcję 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00