STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

IVE (INVESTEKO)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 698,00 1 125,00 1 307,00 2 098,00 1 150,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -46,00 138,00 339,00 768,00 311,00
Zysk (strata) brutto -202,00 15,00 130,00 604,00 194,00
Zysk (strata) netto -167,00 7,00 109,00 437,00 149,00
Aktywa razem 25 014,00 23 243,00 23 847,00 22 742,00 22 068,00
Kapitał własny 5 567,00 5 575,00 5 683,00 6 070,00 6 219,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 499,20 5 499,20 5 499,20 5 499,20 5 499,20
Wartość księgowa na jedną akcję 1,01 1,01 1,03 1,10 1,13
Zysk (strata) na jedną akcję -0,03 0,00 0,02 0,08 0,03
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 1 098,00 1 509,00 1 772,00 2 689,00 1 763,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 50,00 138,00 387,00 818,00 423,00
Zysk (strata) brutto -153,00 -33,00 134,00 633,00 264,00
Zysk (strata) netto -130,00 -27,00 80,00 458,00 206,00
Aktywa razem 25 206,00 23 253,00 23 938,00 22 994,00 22 347,00
Kapitał własny 5 295,00 5 268,00 5 348,00 5 756,00 5 962,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 499,20 5 499,20 5 499,20 5 499,20 5 499,20
Wartość księgowa na jedną akcję 0,96 0,96 0,97 1,05 1,08
Zysk (strata) na jedną akcję -0,02 -0,01 0,01 0,08 0,04
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 10 020,00 2 957,00 9 186,00 8 356,00 5 229,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 704,00 -920,00 629,00 -422,00 1 199,00
Zysk (strata) brutto 547,00 -1 039,00 38,00 -1 410,00 547,00
Zysk (strata) netto 426,00 -904,00 16,00 -1 248,00 386,00
Aktywa razem 23 066,00 23 088,00 24 592,00 25 731,00 22 742,00
Kapitał własny 5 123,00 4 218,00 4 814,00 5 518,00 6 070,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 4 250,00 4 400,00 4 400,00 5 304,00 5 499,20
Wartość księgowa na jedną akcję 1,21 0,96 1,09 1,04 1,10
Zysk (strata) na jedną akcję 0,10 -0,21 0,00 -0,24 0,07
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 10 020,00 2 961,00 9 523,00 9 174,00 7 069,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 704,00 -962,00 687,00 -283,00 1 393,00
Zysk (strata) brutto 547,00 -1 212,00 -40,00 -1 429,00 581,00
Zysk (strata) netto 426,00 -1 077,00 -67,00 -1 302,00 381,00
Aktywa razem 23 066,00 23 170,00 24 678,00 25 909,00 22 994,00
Kapitał własny 5 123,00 4 046,00 4 559,00 5 209,00 5 756,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 4 250,00 4 400,00 4 400,00 5 304,00 5 499,20
Wartość księgowa na jedną akcję 1,21 0,92 1,04 0,98 1,05
Zysk (strata) na jedną akcję 0,10 -0,25 -0,02 -0,25 0,07