STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

IVE (INVESTEKO)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 3 506,00 2 019,00 1 469,00 698,00 1 125,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 100,00 229,00 -872,00 -46,00 138,00
Zysk (strata) brutto 17,00 75,00 -1 511,00 -202,00 15,00
Zysk (strata) netto 8,00 60,00 -1 319,00 -167,00 7,00
Aktywa razem 26 234,00 25 802,00 25 731,00 25 014,00 23 243,00
Kapitał własny 6 015,00 6 618,00 5 518,00 5 567,00 5 575,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 4 400,00 5 304,00 5 304,00 5 499,20 5 499,20
Wartość księgowa na jedną akcję 1,37 1,25 1,04 1,01 1,01
Zysk (strata) na jedną akcję 0,00 0,01 -0,25 -0,03 0,00
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 3 677,00 2 191,00 1 772,00 1 098,00 1 509,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 136,00 221,00 -804,00 50,00 138,00
Zysk (strata) brutto 15,00 30,00 -1 494,00 -153,00 -33,00
Zysk (strata) netto -8,00 8,00 -1 315,00 -130,00 -27,00
Aktywa razem 26 324,00 26 178,00 25 909,00 25 206,00 23 253,00
Kapitał własny 5 753,00 6 374,00 5 209,00 5 295,00 5 268,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 4 400,00 5 304,00 5 304,00 5 499,20 5 499,20
Wartość księgowa na jedną akcję 1,31 1,20 0,98 0,96 0,96
Zysk (strata) na jedną akcję -0,00 0,00 -0,25 -0,02 -0,01
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 4 266,00 10 020,00 2 957,00 9 186,00 8 356,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 928,00 704,00 -920,00 629,00 -422,00
Zysk (strata) brutto 1 001,00 547,00 -1 039,00 38,00 -1 410,00
Zysk (strata) netto 771,00 426,00 -904,00 16,00 -1 248,00
Aktywa razem 14 317,00 23 066,00 23 088,00 24 592,00 25 731,00
Kapitał własny 4 321,00 5 123,00 4 218,00 4 814,00 5 518,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 4 250,00 4 250,00 4 400,00 4 400,00 5 304,00
Wartość księgowa na jedną akcję 1,02 1,21 0,96 1,09 1,04
Zysk (strata) na jedną akcję 0,18 0,10 -0,21 0,00 -0,24
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży - 10 020,00 2 961,00 9 523,00 9 174,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - 704,00 -962,00 687,00 -283,00
Zysk (strata) brutto - 547,00 -1 212,00 -40,00 -1 429,00
Zysk (strata) netto - 426,00 -1 077,00 -67,00 -1 302,00
Aktywa razem - 23 066,00 23 170,00 24 678,00 25 909,00
Kapitał własny - 5 123,00 4 046,00 4 559,00 5 209,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - 4 250,00 4 400,00 4 400,00 5 304,00
Wartość księgowa na jedną akcję - 1,21 0,92 1,04 0,98
Zysk (strata) na jedną akcję - 0,10 -0,25 -0,02 -0,25