STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PWX (POLWAX)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 49 015,00 98 617,00 80 959,00 40 342,00 34 838,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 057,00 11 969,00 5 638,00 -2 887,00 9 656,00
Zysk (strata) brutto 3 102,00 11 428,00 5 539,00 -3 029,00 9 215,00
Zysk (strata) netto 2 477,00 9 252,00 4 463,00 -2 476,00 7 439,00
Aktywa razem 181 987,00 231 567,00 198 614,00 204 159,00 235 573,00
Kapitał własny 108 186,00 117 437,00 121 901,00 119 424,00 126 864,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 10 300,00 10 300,00 10 300,00 10 300,00 10 300,00
Wartość księgowa na jedną akcję 10,50 11,40 11,84 11,60 12,32
Zysk (strata) na jedną akcję 0,24 0,90 0,43 -0,24 0,72
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 258 175,00 280 675,00 294 609,00 283 465,00 277 932,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 27 686,00 29 997,00 26 389,00 22 204,00 22 317,00
Zysk (strata) brutto 27 786,00 29 552,00 25 904,00 21 326,00 21 753,00
Zysk (strata) netto 22 409,00 23 849,00 20 875,00 17 211,00 17 560,00
Aktywa razem 124 009,00 135 569,00 139 984,00 170 527,00 198 614,00
Kapitał własny 65 438,00 77 010,00 87 130,00 104 340,00 121 901,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 10 082,38 10 164,75 10 300,00 10 300,00 10 300,00
Wartość księgowa na jedną akcję 6,49 7,58 8,46 10,13 11,84
Zysk (strata) na jedną akcję 2,22 2,35 2,03 1,67 1,71
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
01.12.2016 2018 DM BDM S.A. 294 000 21 700 -
01.12.2016 2017 DM BDM S.A. 290 100 22 300 -
01.12.2016 2016 DM BDM S.A. 290 100 22 300 -
17.11.2016 2014 DM BDM S.A. 258 200 22 400 -
17.11.2016 2015 DM BDM S.A. 280 700 23 800 -
10.11.2016 2013 DM BDM S.A. 241 100 20 000 -