STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

AWM (AIRWAY)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 73,00 36,00 73,00 148,00 37,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -156,00 -759,00 -997,00 -275,00 -196,00
Zysk (strata) brutto 585,00 -1 021,00 -563,00 -663,00 1 228,00
Zysk (strata) netto 439,00 -771,00 -343,00 -875,00 987,00
Aktywa razem 51 079,00 39 309,00 40 640,00 41 894,00 50 636,00
Kapitał własny 33 050,00 32 280,00 32 708,00 31 833,00 32 820,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 58 418,44 58 418,44 58 418,44 58 418,44 58 418,44
Wartość księgowa na jedną akcję 0,57 0,55 0,56 0,55 0,56
Zysk (strata) na jedną akcję 0,01 -0,01 -0,01 -0,02 0,02
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 73,00 36,00 37,00 148,00 37,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -156,00 -759,00 -237,00 -276,00 -197,00
Zysk (strata) brutto 361,00 -1 173,00 -167,00 -219,00 771,00
Zysk (strata) netto 215,00 -923,00 -197,00 -456,00 503,00
Aktywa razem 52 986,00 42 463,00 42 995,00 43 767,00 52 059,00
Kapitał własny 34 330,00 33 386,00 33 392,00 32 830,00 33 288,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 58 418,44 58 418,44 58 418,44 58 418,44 58 418,44
Wartość księgowa na jedną akcję 0,59 0,57 0,57 0,56 0,57
Zysk (strata) na jedną akcję 0,00 -0,02 -0,00 -0,01 0,01
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 0,00 57,00 0,00 921,00 294,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 156,00 -2 286,00 -33,00 -2 538,00 -1 428,00
Zysk (strata) brutto -1 519,00 -2 989,00 -214,00 -2 231,00 -641,00
Zysk (strata) netto -1 519,00 -1 923,00 -315,00 -2 164,00 -779,00
Aktywa razem 22 834,00 29 110,00 28 450,00 44 398,00 41 894,00
Kapitał własny 15 151,00 23 926,00 24 045,00 32 612,00 31 833,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 145 642,48 171 818,95 171 818,95 58 418,44 58 418,44
Wartość księgowa na jedną akcję 0,10 0,14 0,14 0,56 0,55
Zysk (strata) na jedną akcję -0,01 -0,01 -0,00 -0,04 -0,01
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 0,00 57,00 0,00 921,00 294,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 053,00 -2 320,00 1 094,00 -2 538,00 -1 428,00
Zysk (strata) brutto -1 488,00 -3 054,00 780,00 -1 995,00 -1 198,00
Zysk (strata) netto -1 546,00 -2 016,00 635,00 -2 034,00 -1 361,00
Aktywa razem 22 844,00 28 977,00 28 499,00 45 654,00 43 767,00
Kapitał własny 15 502,00 24 294,00 25 249,00 34 008,00 32 830,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 145 642,48 171 818,95 171 818,95 58 418,44 58 418,44
Wartość księgowa na jedną akcję 0,11 0,14 0,15 0,58 0,56
Zysk (strata) na jedną akcję -0,01 -0,01 0,00 -0,04 -0,02