STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

AWM (AIRWAY)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 140,00 611,00 73,00 73,00 36,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -437,00 -1 513,00 40,00 -156,00 -759,00
Zysk (strata) brutto -642,00 -1 712,00 378,00 585,00 -1 021,00
Zysk (strata) netto -592,00 -1 573,00 231,00 439,00 -771,00
Aktywa razem 42 610,00 43 683,00 44 398,00 51 079,00 39 309,00
Kapitał własny 33 955,00 32 382,00 32 612,00 33 050,00 32 280,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 171 818,95 58 418,44 58 418,44 58 418,44 58 418,44
Wartość księgowa na jedną akcję 0,20 0,55 0,56 0,57 0,55
Zysk (strata) na jedną akcję -0,00 -0,03 0,00 0,01 -0,01
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 140,00 611,00 73,00 73,00 36,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -432,00 -1 976,00 503,00 -156,00 -759,00
Zysk (strata) brutto -562,00 -2 246,00 1 058,00 361,00 -1 173,00
Zysk (strata) netto -555,00 -2 121,00 862,00 215,00 -923,00
Aktywa razem 42 871,00 43 809,00 45 654,00 52 986,00 42 463,00
Kapitał własny 35 311,00 33 169,00 34 008,00 34 330,00 33 386,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 171 818,95 58 418,44 58 418,44 58 418,44 58 418,44
Wartość księgowa na jedną akcję 0,21 0,57 0,58 0,59 0,57
Zysk (strata) na jedną akcję -0,00 -0,04 0,02 0,00 -0,02
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2012 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 0,00 0,00 57,00 0,00 921,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -491,00 -1 156,00 -2 286,00 -33,00 -2 538,00
Zysk (strata) brutto -516,00 -1 519,00 -2 989,00 -214,00 -2 231,00
Zysk (strata) netto -516,00 -1 519,00 -1 923,00 -315,00 -2 164,00
Aktywa razem 7 027,00 22 834,00 29 110,00 28 450,00 44 398,00
Kapitał własny 4 174,00 15 151,00 23 926,00 24 045,00 32 612,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 145 642,48 145 642,48 171 818,95 171 818,95 58 418,44
Wartość księgowa na jedną akcję 0,03 0,10 0,14 0,14 0,56
Zysk (strata) na jedną akcję -0,00 -0,01 -0,01 -0,00 -0,04
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży - 0,00 57,00 0,00 921,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - -1 053,00 -2 320,00 1 094,00 -2 538,00
Zysk (strata) brutto - -1 488,00 -3 054,00 780,00 -1 995,00
Zysk (strata) netto - -1 546,00 -2 016,00 635,00 -2 034,00
Aktywa razem - 22 844,00 28 977,00 28 499,00 45 654,00
Kapitał własny - 15 502,00 24 294,00 25 249,00 34 008,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - 145 642,48 171 818,95 171 818,95 58 418,44
Wartość księgowa na jedną akcję - 0,11 0,14 0,15 0,58
Zysk (strata) na jedną akcję - -0,01 -0,01 0,00 -0,04