STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

FGT (FENGHUA)


RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ' IVQ'11 IVQ'12 IVQ'13 IIQ'14
Przychody netto ze sprzedaży - 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) brutto - 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) netto - 0,00 0,00 0,00 0,00
Aktywa razem - 40 732,00 40 166,00 47 657,00 59 198,00
Kapitał własny - 16 745,00 22 021,00 40 153,00 49 778,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję - 1,68 2,20 4,02 4,98
Zysk (strata) na jedną akcję - 0,00 0,00 0,00 0,00
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2011 2012 2013
Przychody netto ze sprzedaży - - 59 218,00 83 581,00 90 056,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - - 15 957,00 21 246,00 24 980,00
Zysk (strata) brutto - - 15 613,00 20 653,00 24 843,00
Zysk (strata) netto - - 11 710,00 15 489,00 18 750,00
Aktywa razem - - 40 732,00 40 166,00 47 657,00
Kapitał własny - - 16 745,00 22 021,00 40 153,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - - 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję - - 1,68 2,20 4,02
Zysk (strata) na jedną akcję - - 1,17 1,55 1,88