STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

EVE (EVEREST)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -98,00 -59,00 -38,00 128,00 845,00
Zysk (strata) brutto -107,00 -68,00 -48,00 130,00 847,00
Zysk (strata) netto -111,00 -73,00 -45,00 131,00 833,00
Aktywa razem 637,00 650,00 658,00 441,00 1 061,00
Kapitał własny -1 240,00 -1 313,00 -1 358,00 -1 227,00 -394,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 23 030,49 23 030,49 23 030,49 23 030,49 23 030,49
Wartość księgowa na jedną akcję -0,05 -0,06 -0,06 -0,05 -0,02
Zysk (strata) na jedną akcję -0,01 -0,00 -0,00 0,01 0,04
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 518,00 538,00 306,00 2,00 28,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -94,00 -84,00 -106,00 3,00 641,00
Zysk (strata) brutto -98,00 -90,00 -110,00 191,00 643,00
Zysk (strata) netto -129,00 -78,00 -54,00 283,00 629,00
Aktywa razem 1 254,00 1 241,00 1 123,00 455,00 1 191,00
Kapitał własny -717,00 -795,00 -849,00 -547,00 -598,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 23 030,49 23 030,49 23 030,49 23 030,49 23 030,49
Wartość księgowa na jedną akcję -0,03 -0,04 -0,04 -0,02 -0,03
Zysk (strata) na jedną akcję -0,01 -0,00 -0,00 0,01 0,03
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 2,00 180,00 103,00 82,00 1,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -998,00 -1 839,00 -944,00 -555,00 -67,00
Zysk (strata) brutto -670,00 -22 183,00 -909,00 -2 798,00 -93,00
Zysk (strata) netto -728,00 -22 112,00 -914,00 -2 785,00 -98,00
Aktywa razem 25 115,00 3 496,00 3 025,00 636,00 441,00
Kapitał własny 24 679,00 2 570,00 1 656,00 -1 129,00 -1 227,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 23 025,49 23 030,49 23 030,49 23 030,49 23 030,49
Wartość księgowa na jedną akcję 1,07 0,11 0,07 -0,05 -0,05
Zysk (strata) na jedną akcję -0,03 -0,96 -0,04 -0,12 -0,00
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 12,00 199,00 321,00 1 480,00 1 364,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 162,00 -2 056,00 -1 118,00 -413,00 -281,00
Zysk (strata) brutto -801,00 -22 146,00 -1 032,00 -1 921,00 -108,00
Zysk (strata) netto -970,00 -21 974,00 -918,00 -2 099,00 22,00
Aktywa razem 24 891,00 3 059,00 2 475,00 1 126,00 455,00
Kapitał własny 24 437,00 2 464,00 1 519,00 -587,00 -547,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 23 025,49 23 030,49 23 030,49 23 030,49 23 030,49
Wartość księgowa na jedną akcję 1,06 0,11 0,07 -0,03 -0,02
Zysk (strata) na jedną akcję -0,04 -0,95 -0,04 -0,09 0,00