STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

EVE (EVEREST)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 26,00 5,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -164,00 -128,00 -98,00 -59,00 -38,00
Zysk (strata) brutto -2 337,00 -185,00 -107,00 -68,00 -48,00
Zysk (strata) netto -2 325,00 -186,00 -111,00 -73,00 -45,00
Aktywa razem 758,00 636,00 637,00 650,00 658,00
Kapitał własny -943,00 -1 129,00 -1 240,00 -1 313,00 -1 358,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 23 030,49 23 030,49 23 030,49 23 030,49 23 030,49
Wartość księgowa na jedną akcję -0,04 -0,05 -0,05 -0,06 -0,06
Zysk (strata) na jedną akcję -0,10 -0,01 -0,01 -0,00 -0,00
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 674,00 446,00 518,00 538,00 306,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -54,00 -127,00 -94,00 -84,00 -106,00
Zysk (strata) brutto -1 550,00 -152,00 -98,00 -90,00 -110,00
Zysk (strata) netto -1 644,00 -195,00 -129,00 -78,00 -54,00
Aktywa razem 1 234,00 1 126,00 1 254,00 1 241,00 1 123,00
Kapitał własny -385,00 -587,00 -717,00 -795,00 -849,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 23 030,49 23 030,49 23 030,49 23 030,49 23 030,49
Wartość księgowa na jedną akcję -0,02 -0,03 -0,03 -0,04 -0,04
Zysk (strata) na jedną akcję -0,07 -0,01 -0,01 -0,00 -0,00
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 2 722,00 2,00 180,00 103,00 82,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -13 228,00 -998,00 -1 839,00 -944,00 -555,00
Zysk (strata) brutto -30 458,00 -670,00 -22 183,00 -909,00 -2 798,00
Zysk (strata) netto -27 377,00 -728,00 -22 112,00 -914,00 -2 785,00
Aktywa razem 21 743,00 25 115,00 3 496,00 3 025,00 636,00
Kapitał własny 21 655,00 24 679,00 2 570,00 1 656,00 -1 129,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 21 666,67 23 025,49 23 030,49 23 030,49 23 030,49
Wartość księgowa na jedną akcję 1,00 1,07 0,11 0,07 -0,05
Zysk (strata) na jedną akcję -1,26 -0,03 -0,96 -0,04 -0,12
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 6 328,00 12,00 199,00 321,00 1 480,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 833,00 -1 162,00 -2 056,00 -1 118,00 -413,00
Zysk (strata) brutto -18 903,00 -801,00 -22 146,00 -1 032,00 -1 921,00
Zysk (strata) netto -43 482,00 -970,00 -21 974,00 -918,00 -2 099,00
Aktywa razem 21 743,00 24 891,00 3 059,00 2 475,00 1 126,00
Kapitał własny 21 655,00 24 437,00 2 464,00 1 519,00 -587,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 21 666,67 23 025,49 23 030,49 23 030,49 23 030,49
Wartość księgowa na jedną akcję 1,00 1,06 0,11 0,07 -0,03
Zysk (strata) na jedną akcję -2,01 -0,04 -0,95 -0,04 -0,09