STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SKH (SKARBIEC)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 3 943,00 178,00 182,00 164,00 159,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 692,00 -195,00 171,00 -755,00 -540,00
Zysk (strata) brutto 26 940,00 -87,00 1 729,00 -750,00 3 451,00
Zysk (strata) netto 26 609,00 356,00 1 256,00 -704,00 3 470,00
Aktywa razem 123 934,00 123 377,00 94 063,00 93 406,00 96 927,00
Kapitał własny 122 331,00 122 686,00 93 603,00 92 899,00 96 369,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 819,68 6 819,68 6 819,68 6 819,68 6 819,68
Wartość księgowa na jedną akcję 17,94 17,99 13,73 13,62 14,13
Zysk (strata) na jedną akcję 3,90 0,05 0,18 -0,10 0,51
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 25 872,00 23 068,00 21 061,00 39 791,00 28 971,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 346,00 4 552,00 3 269,00 17 216,00 13 365,00
Zysk (strata) brutto 4 393,00 4 684,00 3 383,00 17 271,00 13 460,00
Zysk (strata) netto 3 486,00 3 776,00 2 715,00 13 880,00 10 799,00
Aktywa razem 117 482,00 120 442,00 93 590,00 122 367,00 131 808,00
Kapitał własny 102 411,00 106 187,00 78 562,00 92 442,00 103 242,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 819,68 6 819,68 6 819,68 6 819,68 6 819,68
Wartość księgowa na jedną akcję 15,02 15,57 11,52 13,56 15,14
Zysk (strata) na jedną akcję 0,51 0,55 0,40 2,04 1,58
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 16 719,00 16 280,00 15 843,00 16 371,00 683,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 130,00 8 487,00 6 944,00 6 403,00 -1 319,00
Zysk (strata) brutto 6 312,00 22 814,00 19 318,00 31 812,00 4 343,00
Zysk (strata) netto 4 977,00 21 032,00 17 907,00 30 574,00 4 378,00
Aktywa razem 99 113,00 113 659,00 112 884,00 123 934,00 96 927,00
Kapitał własny 96 644,00 112 810,00 109 859,00 122 331,00 96 369,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 819,68 6 819,68 6 819,68 6 819,68 6 819,68
Wartość księgowa na jedną akcję 14,17 16,54 16,11 17,94 14,13
Zysk (strata) na jedną akcję 0,73 3,08 2,63 4,48 0,64
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 91 056,00 75 388,00 109 232,00 101 499,00 112 891,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 23 071,00 15 479,00 39 737,00 23 859,00 38 402,00
Zysk (strata) brutto 23 573,00 16 189,00 40 264,00 24 342,00 38 798,00
Zysk (strata) netto 18 385,00 12 991,00 32 466,00 19 614,00 31 170,00
Aktywa razem 95 750,00 97 900,00 117 238,00 117 482,00 131 808,00
Kapitał własny 83 346,00 89 343,00 100 829,00 102 411,00 103 242,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 819,68 6 819,68 6 819,68 6 819,68 6 819,68
Wartość księgowa na jedną akcję 12,22 13,10 14,79 15,02 15,14
Zysk (strata) na jedną akcję 2,70 1,91 4,76 2,88 4,57