STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SKH (SKARBIEC)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 164,00 159,00 190,00 160,00 174,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -755,00 -540,00 -643,00 -366,00 -461,00
Zysk (strata) brutto -750,00 3 451,00 -648,00 12 173,00 -442,00
Zysk (strata) netto -704,00 3 470,00 -648,00 12 173,00 -442,00
Aktywa razem 93 406,00 96 927,00 97 064,00 105 586,00 105 052,00
Kapitał własny 92 899,00 96 369,00 95 723,00 104 485,00 104 043,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 819,68 6 819,68 6 819,68 6 819,68 6 819,68
Wartość księgowa na jedną akcję 13,62 14,13 14,04 15,32 15,26
Zysk (strata) na jedną akcję -0,10 0,51 -0,10 1,79 -0,07
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 39 791,00 28 971,00 19 259,00 27 240,00 16 327,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 17 216,00 13 365,00 4 362,00 11 365,00 2 019,00
Zysk (strata) brutto 17 271,00 13 460,00 4 338,00 11 639,00 2 094,00
Zysk (strata) netto 13 880,00 10 799,00 3 411,00 9 341,00 1 590,00
Aktywa razem 122 367,00 131 808,00 136 802,00 141 835,00 139 184,00
Kapitał własny 92 442,00 103 242,00 106 653,00 112 461,00 114 051,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 819,68 6 819,68 6 819,68 6 819,68 6 819,68
Wartość księgowa na jedną akcję 13,56 15,14 15,64 16,49 16,72
Zysk (strata) na jedną akcję 2,04 1,58 0,50 1,37 0,23
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 16 719,00 16 280,00 15 843,00 16 371,00 683,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 130,00 8 487,00 6 944,00 6 403,00 -1 319,00
Zysk (strata) brutto 6 312,00 22 814,00 19 318,00 31 812,00 4 343,00
Zysk (strata) netto 4 977,00 21 032,00 17 907,00 30 574,00 4 378,00
Aktywa razem 99 113,00 113 659,00 112 884,00 123 934,00 96 927,00
Kapitał własny 96 644,00 112 810,00 109 859,00 122 331,00 96 369,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 819,68 6 819,68 6 819,68 6 819,68 6 819,68
Wartość księgowa na jedną akcję 14,17 16,54 16,11 17,94 14,13
Zysk (strata) na jedną akcję 0,73 3,08 2,63 4,48 0,64
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 91 056,00 75 388,00 109 232,00 101 499,00 112 891,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 23 071,00 15 479,00 39 737,00 23 859,00 38 402,00
Zysk (strata) brutto 23 573,00 16 189,00 40 264,00 24 342,00 38 798,00
Zysk (strata) netto 18 385,00 12 991,00 32 466,00 19 614,00 31 170,00
Aktywa razem 95 750,00 97 900,00 117 238,00 117 482,00 131 808,00
Kapitał własny 83 346,00 89 343,00 100 829,00 102 411,00 103 242,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 819,68 6 819,68 6 819,68 6 819,68 6 819,68
Wartość księgowa na jedną akcję 12,22 13,10 14,79 15,02 15,14
Zysk (strata) na jedną akcję 2,70 1,91 4,76 2,88 4,57