STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SAN (SANTANDER)


RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20 IIQ'20
Przychody z tytułu odsetek 14 389 000,00 14 089 000,00 14 027 000,00 13 208 000,00 11 291 000,00
Przychody z tytułu prowizji 3 756 000,00 3 893 000,00 3 954 000,00 3 765 000,00 2 951 000,00
Wynik na działalności bankowej 10 867 000,00 12 354 000,00 13 016 000,00 15 345 000,00 7 960 000,00
Zysk (strata) brutto 2 929 000,00 2 181 000,00 3 831 000,00 1 891 000,00 -8 301 000,00
Zysk (strata) netto 1 391 000,00 501 000,00 2 783 000,00 331 000,00 -11 129 000,00
Aktywa razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kapitał własny 98 629 000,00 97 947 000,00 100 071 000,00 96 378 000,00 82 262 000,00
Liczba akcji 16 236 573,94 16 618 114,58 16 618 114,58 16 618 114,58 16 618 114,58
Zysk (strata) na jedną akcję 0,09 0,03 0,17 0,02 -0,67
Wartość księgowa na jedną akcję 6,07 5,89 6,02 5,80 4,95
Współczynnik wypłacalności 14,80 14,68 15,02 15,08 15,46
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody z tytułu odsetek 57 198 000,00 55 156 000,00 0,00 54 325 000,00 56 785 000,00
Przychody z tytułu prowizji 13 042 000,00 12 943 000,00 0,00 14 664 000,00 15 349 000,00
Wynik na działalności bankowej 42 530 000,00 45 410 000,00 47 596 000,00 46 354 000,00 47 627 000,00
Zysk (strata) brutto 9 547 000,00 10 768 000,00 13 550 000,00 14 201 000,00 12 543 000,00
Zysk (strata) netto 5 966 000,00 6 204 000,00 7 516 000,00 7 810 000,00 6 515 000,00
Aktywa razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kapitał własny 88 040 000,00 90 938 000,00 94 489 000,00 96 472 000,00 100 071 000,00
Liczba akcji 12 840 461,58 12 840 461,58 16 040 573,45 16 236 573,94 16 618 114,58
Zysk (strata) na jedną akcję 0,47 0,48 0,47 0,48 0,39
Wartość księgowa na jedną akcję 6,86 7,08 5,89 5,94 6,02
Współczynnik wypłacalności 13,05 14,68 14,48 14,77 15,02