STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SAN (SANTANDER)


RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody z tytułu odsetek 0,00 14 280 000,00 14 389 000,00 14 089 000,00 14 027 000,00
Przychody z tytułu prowizji 0,00 3 746 000,00 3 756 000,00 3 893 000,00 3 954 000,00
Wynik na działalności bankowej 12 455 000,00 11 390 000,00 10 867 000,00 12 354 000,00 13 016 000,00
Zysk (strata) brutto 3 546 000,00 3 602 000,00 2 929 000,00 2 181 000,00 3 831 000,00
Zysk (strata) netto 2 022 000,00 1 840 000,00 1 391 000,00 501 000,00 2 783 000,00
Aktywa razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kapitał własny 96 472 000,00 98 845 000,00 98 629 000,00 97 947 000,00 100 071 000,00
Liczba akcji 16 236 573,94 16 236 573,94 16 236 573,94 16 618 114,58 16 618 114,58
Zysk (strata) na jedną akcję 0,13 0,11 0,09 0,03 0,17
Wartość księgowa na jedną akcję 5,94 6,09 6,07 5,89 6,02
Współczynnik wypłacalności 14,77 14,84 14,80 14,68 15,02
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody z tytułu odsetek 57 198 000,00 55 156 000,00 0,00 54 325 000,00 56 785 000,00
Przychody z tytułu prowizji 13 042 000,00 12 943 000,00 0,00 14 664 000,00 15 349 000,00
Wynik na działalności bankowej 42 530 000,00 45 410 000,00 47 596 000,00 46 354 000,00 47 627 000,00
Zysk (strata) brutto 9 547 000,00 10 768 000,00 13 550 000,00 14 201 000,00 12 543 000,00
Zysk (strata) netto 5 966 000,00 6 204 000,00 7 516 000,00 7 810 000,00 6 515 000,00
Aktywa razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kapitał własny 88 040 000,00 90 938 000,00 94 489 000,00 96 472 000,00 100 071 000,00
Liczba akcji 12 840 461,58 12 840 461,58 16 040 573,45 16 236 573,94 16 618 114,58
Zysk (strata) na jedną akcję 0,47 0,48 0,47 0,48 0,39
Wartość księgowa na jedną akcję 6,86 7,08 5,89 5,94 6,02
Współczynnik wypłacalności 13,05 14,68 14,48 14,77 15,02