STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SAN (SANTANDER)


RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody z tytułu odsetek 0,00 0,00 0,00 14 280 000,00 14 389 000,00
Przychody z tytułu prowizji 0,00 0,00 0,00 3 746 000,00 3 756 000,00
Wynik na działalności bankowej 11 772 000,00 11 494 000,00 12 455 000,00 11 390 000,00 10 867 000,00
Zysk (strata) brutto 3 791 000,00 3 750 000,00 3 546 000,00 3 602 000,00 2 929 000,00
Zysk (strata) netto 1 998 000,00 1 990 000,00 2 022 000,00 1 840 000,00 1 391 000,00
Aktywa razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kapitał własny 94 050 000,00 94 977 000,00 96 472 000,00 98 845 000,00 98 629 000,00
Liczba akcji 16 040 573,45 16 040 573,45 16 236 573,94 16 236 573,94 16 236 573,94
Zysk (strata) na jedną akcję 0,13 0,12 0,13 0,11 0,09
Wartość księgowa na jedną akcję 5,86 5,92 5,94 6,09 6,07
Współczynnik wypłacalności 14,24 14,58 14,78 14,84 14,80
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody z tytułu odsetek 0,00 57 198 000,00 55 156 000,00 0,00 0,00
Przychody z tytułu prowizji 0,00 13 042 000,00 12 943 000,00 0,00 0,00
Wynik na działalności bankowej 42 094 000,00 42 530 000,00 45 410 000,00 47 596 000,00 47 623 000,00
Zysk (strata) brutto 9 720 000,00 9 547 000,00 10 768 000,00 13 550 000,00 14 776 000,00
Zysk (strata) netto 5 816 000,00 5 966 000,00 6 204 000,00 7 516 000,00 8 064 000,00
Aktywa razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kapitał własny 80 805 000,00 88 040 000,00 90 938 000,00 94 489 000,00 96 472 000,00
Liczba akcji 12 584 414,66 12 840 461,58 12 840 461,58 16 040 573,45 16 236 573,94
Zysk (strata) na jedną akcję 0,46 0,47 0,48 0,47 0,50
Wartość księgowa na jedną akcję 6,42 6,86 7,08 5,89 5,94
Współczynnik wypłacalności 11,75 13,05 14,68 14,48 14,78