STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CMC (COMECO)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 4 058,00 5 568,00 3 450,00 2 551,00 3 231,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 104,00 88,00 76,00 145,00 51,00
Zysk (strata) brutto 13,00 11,00 1,00 84,00 -60,00
Zysk (strata) netto 13,00 11,00 1,00 84,00 -60,00
Aktywa razem 7 903,00 7 020,00 6 490,00 7 389,00 6 698,00
Kapitał własny 2 002,00 1 600,00 1 601,00 1 685,00 1 597,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 12 200,00 12 200,00 12 200,00 12 200,00 12 200,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,16 0,13 0,13 0,14 0,13
Zysk (strata) na jedną akcję 0,00 0,00 0,00 0,01 -0,01
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 29 647,00 15 993,00 17 919,00 14 956,00 15 627,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 415,00 282,00 647,00 -1 186,00 412,00
Zysk (strata) brutto 360,00 157,00 218,00 -1 391,00 110,00
Zysk (strata) netto 288,00 156,00 130,00 -1 391,00 110,00
Aktywa razem 9 055,00 8 801,00 8 459,00 6 773,00 7 389,00
Kapitał własny 3 117,00 3 272,00 3 403,00 1 575,00 1 685,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 12 200,00 12 200,00 12 200,00 12 200,00 12 200,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,26 0,27 0,28 0,13 0,14
Zysk (strata) na jedną akcję 0,02 0,01 0,01 -0,11 0,01