STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MIR (MIRACULUM)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 6 607,00 5 168,00 5 328,00 5 135,00 5 097,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -223,00 -843,00 -1 255,00 -2 399,00 -1 222,00
Zysk (strata) brutto -572,00 -1 046,00 -1 065,00 -2 704,00 -1 371,00
Zysk (strata) netto -592,00 -1 143,00 -1 075,00 -1 244,00 -1 343,00
Aktywa razem 49 193,00 48 902,00 53 535,00 50 502,00 49 697,00
Kapitał własny 14 659,00 13 516,00 22 941,00 22 448,00 21 105,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 28 846,15 28 846,15 34 615,39 37 500,00 34 500,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,51 0,47 0,66 0,60 0,61
Zysk (strata) na jedną akcję -0,02 -0,04 -0,03 -0,03 -0,04
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'14 IQ'15 IIQ'15 IIIQ'15 IVQ'15
Przychody netto ze sprzedaży 11 888,00 7 236,00 6 902,00 8 778,00 8 049,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 398,00 -84,00 -1 664,00 649,00 -201,00
Zysk (strata) brutto -68,00 -889,00 -1 490,00 -435,00 -938,00
Zysk (strata) netto -328,00 48,00 -1 578,00 -616,00 -889,00
Aktywa razem 66 034,00 64 780,00 60 774,00 64 019,00 58 279,00
Kapitał własny 17 169,00 17 992,00 17 200,00 17 085,00 14 994,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 18 720,69 18 720,69 18 720,69 21 028,21 21 028,21
Wartość księgowa na jedną akcję 0,92 0,96 0,92 0,81 0,71
Zysk (strata) na jedną akcję -0,02 0,00 -0,08 -0,03 -0,04
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 35 831,00 29 465,00 32 180,00 20 207,00 22 238,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 525,00 -2 837,00 -9 814,00 -8 337,00 -4 720,00
Zysk (strata) brutto -2 278,00 -6 373,00 -12 835,00 -10 536,00 -5 387,00
Zysk (strata) netto -899,00 -5 906,00 -15 444,00 -11 188,00 -4 053,00
Aktywa razem 60 340,00 58 279,00 55 585,00 49 043,00 50 502,00
Kapitał własny 15 808,00 13 494,00 5 250,00 14 360,00 22 448,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 18 720,69 21 028,21 26 566,67 26 566,67 37 500,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,84 0,64 0,20 0,54 0,60
Zysk (strata) na jedną akcję -0,05 -0,28 -0,58 -0,42 -0,11
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2011 2012 2013 2014 2015
Przychody netto ze sprzedaży 38 810,00 50 812,00 35 654,00 34 773,00 30 965,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -17 190,00 -15 351,00 501,00 2 733,00 -1 300,00
Zysk (strata) brutto -17 648,00 -19 698,00 -3 452,00 -1 538,00 -3 751,00
Zysk (strata) netto -24 900,00 -18 046,00 -4 134,00 -1 205,00 -3 035,00
Aktywa razem 51 160,00 72 880,00 64 979,00 66 034,00 58 279,00
Kapitał własny 14 678,00 8 959,00 18 322,00 17 169,00 14 994,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 57 428,34 18 408,74 18 720,47 18 720,69 21 028,21
Wartość księgowa na jedną akcję 0,26 0,49 0,98 0,92 0,71
Zysk (strata) na jedną akcję -0,43 -0,98 -0,22 -0,06 -0,14