STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

LKD (LOKUM)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 4 044,00 3 994,00 4 342,00 5 517,00 4 310,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -161,00 17,00 -143,00 -26,00 -141,00
Zysk (strata) brutto -1 990,00 40 632,00 -730,00 1 146,00 32,00
Zysk (strata) netto -1 444,00 40 673,00 -610,00 908,00 0,00
Aktywa razem 406 870,00 390 164,00 324 941,00 389 020,00 406 706,00
Kapitał własny 158 940,00 163 613,00 163 003,00 163 911,00 163 911,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 18 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 8,83 9,09 9,06 9,11 9,11
Zysk (strata) na jedną akcję -0,08 2,26 -0,03 0,05 0,00
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 71 162,00 122 067,00 17 684,00 74 946,00 97 741,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 26 426,00 35 818,00 1 036,00 17 672,00 29 520,00
Zysk (strata) brutto 24 164,00 35 033,00 54,00 16 472,00 27 998,00
Zysk (strata) netto 17 932,00 25 681,00 -1 995,00 13 120,00 20 597,00
Aktywa razem 679 471,00 595 903,00 635 802,00 688 357,00 647 183,00
Kapitał własny 365 987,00 355 668,00 353 673,00 366 793,00 387 390,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 18 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 20,33 19,76 19,65 20,38 21,52
Zysk (strata) na jedną akcję 1,00 1,43 -0,11 0,73 1,14
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 10 577,00 13 975,00 17 310,00 18 534,00 17 897,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 135,00 -278,00 -867,00 -1 172,00 -313,00
Zysk (strata) brutto -4 379,00 158,00 99,00 37 743,00 39 058,00
Zysk (strata) netto -4 756,00 150,00 4,00 38 293,00 39 527,00
Aktywa razem 235 920,00 287 335,00 416 679,00 479 290,00 389 020,00
Kapitał własny 162 257,00 151 247,00 137 211,00 160 384,00 163 911,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 18 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 9,01 8,40 7,62 8,91 9,11
Zysk (strata) na jedną akcję -0,26 0,01 0,00 2,13 2,20
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 129 176,00 189 327,00 221 233,00 322 434,00 285 859,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 38 430,00 34 253,00 69 429,00 96 168,00 80 952,00
Zysk (strata) brutto 37 277,00 30 332,00 62 705,00 88 591,00 75 723,00
Zysk (strata) netto 34 442,00 42 820,00 71 410,00 64 320,00 54 738,00
Aktywa razem 313 823,00 385 409,00 570 623,00 726 578,00 688 357,00
Kapitał własny 209 825,00 241 485,00 298 855,00 348 055,00 366 793,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 18 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 11,66 13,42 16,60 19,34 20,38
Zysk (strata) na jedną akcję 1,91 2,38 3,97 3,57 3,04