STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

LKD (LOKUM)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 4 156,00 4 242,00 4 603,00 5 533,00 4 044,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -119,00 -125,00 -28,00 -902,00 -161,00
Zysk (strata) brutto -906,00 41 323,00 -455,00 -2 219,00 -1 990,00
Zysk (strata) netto -753,00 41 366,00 126,00 -2 445,00 -1 444,00
Aktywa razem 404 186,00 425 246,00 450 907,00 479 290,00 406 870,00
Kapitał własny 136 458,00 162 704,00 162 829,00 160 384,00 158 940,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 18 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 7,58 9,04 9,05 8,91 8,83
Zysk (strata) na jedną akcję -0,04 2,30 0,01 -0,14 -0,08
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 9 351,00 4 175,00 211 049,00 97 860,00 71 162,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 875,00 -2 950,00 74 842,00 26 152,00 26 426,00
Zysk (strata) brutto -3 722,00 -4 835,00 72 972,00 24 177,00 24 164,00
Zysk (strata) netto -3 011,00 -4 246,00 53 680,00 17 897,00 17 932,00
Aktywa razem 605 893,00 699 341,00 713 657,00 726 578,00 679 471,00
Kapitał własny 295 844,00 276 477,00 330 158,00 348 055,00 365 987,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 18 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 16,44 15,36 18,34 19,34 20,33
Zysk (strata) na jedną akcję -0,17 -0,24 2,98 0,99 1,00
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 8 383,00 10 577,00 13 975,00 17 310,00 18 534,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -44,00 135,00 -278,00 -867,00 -1 172,00
Zysk (strata) brutto 45 675,00 -4 379,00 158,00 99,00 37 743,00
Zysk (strata) netto 45 706,00 -4 756,00 150,00 4,00 38 293,00
Aktywa razem 179 449,00 235 920,00 287 335,00 416 679,00 479 290,00
Kapitał własny 136 906,00 162 257,00 151 247,00 137 211,00 160 384,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 15 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 9,13 9,01 8,40 7,62 8,91
Zysk (strata) na jedną akcję 3,05 -0,26 0,01 0,00 2,13
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 126 662,00 129 176,00 189 327,00 221 233,00 322 434,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 26 184,00 38 430,00 34 253,00 69 429,00 96 168,00
Zysk (strata) brutto 26 122,00 37 277,00 30 332,00 62 705,00 88 591,00
Zysk (strata) netto 23 806,00 34 442,00 42 820,00 71 410,00 64 320,00
Aktywa razem 199 459,00 313 823,00 385 409,00 570 623,00 726 578,00
Kapitał własny 145 279,00 209 825,00 241 485,00 298 855,00 348 055,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 15 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 9,69 11,66 13,42 16,60 19,34
Zysk (strata) na jedną akcję 1,59 1,91 2,38 3,97 3,57